UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácie o predmetoch a podmienkach ich absolvovania

výučba v bakalárskych študijných programoch Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo
výučba v magisterských študijných programoch Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo
výučba v doktorských študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo
výučba v doktorandských študijných programoch fakulty
výučba v špecializačných študijných programoch fakulty
Posledná aktualizácia: 01.02.2020