Prejsť na obsah

Aktuálne číslo

0minút, 48sekúnd

Verejná správa a spoločnosť 02/2023


VEDECKÉ PRÁCE
5
Cohesion policy and citizens‘ identification with the European union
Eva Výrostová
25
Evaluation of Achievement and Challenges of health care reform using
Community-based health insurance in Ethiopia

Gutama Namomsa Daraje
37
Public Administration and Corruption
Júlia Ondrová, Michal Jesenko
50
Administrative and Democratic Development in Africa: A comparative analysis
of Cameroon and Ghana

Formella Collins Nkapnwo

DISKUSIE
68
Old Age Pensions Valorization 2023 in the Slovak Republic vis-a-vis
Axiological Orientations of Relevant Political Parties

Richard Geffert

RECENZIE
79
Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı Köy Enstitüleri The Incomplete Enlightenment
Initiative: Village Institutes – İsa Eşme
Hasan Gönder
81
Accounting of the budgetary organizations – Eva Mihaliková
Jana Džuňová

CELÉ ČÍSLO

ISSN: 2453-9236 (online)
ISSN: 1335-7182 (tlačené vydanie)
Periodicita: 2x ročne
Cena: Bezplatne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Popradská 66, 040 11 Košice, SR
IČO: 00397768
© 2021, Všetky práva vyhradené


Študuj na UPJŠ