Prejsť na obsah

INDEXÁCIA

0minút, 31sekúnd

INDEXÁCIA

Vedecký časopis Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach „Verejná správa a spoločnosť“ je od roku 2020 evidovaný v databáze Európsky referenčný index pre humanitné a spoločenské vedy, známej pod skratkou ERIH PLUS.

Databázu ERIH PLUS nájdete na tejto adrese.

ISSN: 2453-9236 (online)
ISBN: 1335-7182 (tlačené vydanie) (do roku 2022)
Periodicita: 2x ročne
Cena: Bezplatne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Popradská 66, 040 11 Košice, SR
IČO: 00397768
© 2021, Všetky práva vyhradené


Študuj na UPJŠ