Prejsť na obsah

Redakčná rada

1minút, 48sekúnd

REDAKČNÁ RADA

doc. JUDr. Mgr. Michal JESENKO, PhD. – vedecký redaktor
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

Ing. Eva MIHALIKOVÁ, PhD., univerzitný docent – výkonná redaktorka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

PhDr. Darina KOREŇOVÁ, PhD. – výkonná redaktorka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. PhDr. Richard GEFFERT, Ph.D.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. Ing. PhDr. Stanislav KONEČNÝ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

Dr. hab. Anna HALADYJ
The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, Poľsko

prof. Dr. Iván HALÁSZ, PhD.
National University of Public Service, Budapest, Faculty of Science of Public Governance and Administration, Maďarsko

Dr. Tamás KAISER, Ph.D.
National University of Public Service, Budapest, Maďarsko

prof. et. doc. JUDr. Karel KLÍMA, CSc., Dr. hab.
Metropolitní univerzita Praha, Česko

doc. Mgr. Gabriela KRAVČÁKOVÁ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. PhDr. Jaroslav MIHÁLIK, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Slovensko

doc. JUDr. Peter MOLITORIS, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

Dr. Györgyi NYIKOS, PhD.
National University of Public Service, Budapest, Faculty of Science of Public Governance and Administration, Maďarsko

doc. PhDr. Drahomíra ONDROVÁ, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. JUDr. Martin VERNARSKÝ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

ISSN: 2453-9236 (online)
ISBN: 1335-7182 (tlačené vydanie) (do roku 2022)
Periodicita: 2x ročne
Cena: Bezplatne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Popradská 66, 040 11 Košice, SR
IČO: 00397768
© 2021, Všetky práva vyhradené


Študuj na UPJŠ