Prejsť na obsah

Redakcia

0minút, 33sekúnd

REDAKCIA

VEDECKÝ REDAKTOR:
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

VÝKONNÉ REDAKTORKY:
Ing. Eva Mihaliková, PhD.
PhDr. Darina Koreňová, PhD.

KONTAKTNÁ OSOBA REDAKCIE:
PhDr. Viera Bačíková
Tel. č. +421 55 234 5183

ADRESA REDAKCIE:
Verejná správa a spoločnosť
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66, P. O. Box C-2, 041 32 Košice
Tel: +421 55 234 51 83
Email: fvs-vss@upjs.sk

ISSN: 2453-9236 (online)
ISBN: 1335-7182 (tlačené vydanie) (do roku 2022)
Periodicita: 2x ročne
Cena: Bezplatne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Popradská 66, 040 11 Košice, SR
IČO: 00397768
© 2021, Všetky práva vyhradené


Študuj na UPJŠ