Prejsť na obsah

Zamestnanci

1minút, 18sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3341
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
Ing. Lenka Urbanská, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3323
ORCID iD icon

Sekretárka:
Martina Trochanová Tel./VoIP: +421 55 234 3405

Odborní asistenti:
Ing. Andrea Kačmariková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3521
ORCID iD icon

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním:
Ing. Stanislav Balčák, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3434
Ing. Daniel Dragún   Tel./VoIP: +421 55 234 3456
Ing. Vladimír Medvec Tel./VoIP: +421 55 234 3324
Ing. Vladislav Ondič   Tel./VoIP: +421 55 234 3313
Ing. Jaroslav Šofranko  Tel./VoIP: +421 55 234 3308

Ďalší zamestnanci:
Jozef Berecz Tel./VoIP: +421 55 234 3399, Tel.: +421 55 640 2202
Žofia Hnátová   Tel./VoIP: +421 55 234 3435
Ján Penička Tel./VoIP: +421 55 234 3399, Tel.: +421 55 640 2202
Zuzana Rendešová   Tel./VoIP: +421 55 234 3522
Gabriela Zsigová   Tel./VoIP: +421 55 234 3318
Iveta Žihalová   Tel./VoIP: +421 55 234 3433

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

Vedúci:
MDDr. Jakub Jánošík Tel./VoIP: +421 55 234 3557
ORCID iD icon

Sekretárka:
Bc. Daša Babčanová Tel./VoIP: +421 55 234 3550

Odborný asistent:
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD. 
ORCID iD icon

Výskumný pracovník:
Ing. Zuzana Pella, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3551
ORCID iD icon

Konzultant:
MUDr. Viera Pencáková Tel./VoIP: +421 55 234 3552
ORCID iD icon

Odborní pracovníci:
Ing. Róbert Orbach Tel./VoIP: +421 55 234 3415
Ing. Henrieta Štovčíková Tel./VoIP: +421 55 234 3558
Beáta Szucsová Tel./VoIP: +421 55 234 3415


Študuj na UPJŠ