UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11  Košice English version
 
Prednosta
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3341
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
vacat    
 
Sekretárka:
Martina Trochanová   VoIP: (+421 55) 234 3405
 
Odborní asistenti:
Ing. Martina Habiňaková, PhD.    VoIP: (+421 55) 234 3307
Ing. Andrea Kačmariková, PhD.    VoIP: (+421 55) 234 3521
Ing. Lenka Urbanská, PhD. (MD)
 
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním:
Ing. Stanislav Balčák, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3434
Ing. Daniel Dragún   VoIP: (+421 55) 234 3456
RNDr. Ján Krivoš-Belluš   VoIP: (+421 55) 234 3308
Ing. Vladimír Medvec   VoIP: (+421 55) 234 3324
Ing. Vladislav Ondič   VoIP: (+421 55) 234 3313
 
Ďalší zamestnanci:
Jozef Berecz (+421 55) 640 2202 VoIP: (+421 55) 234 3399
Žofia Hnátová   VoIP: (+421 55) 234 3435
Ján Penička (+421 55) 640 2202 VoIP: (+421 55) 234 3399
- dielňa   VoIP: (+421 55) 234 3321
Zuzana Rendešová   VoIP: (+421 55) 234 3522
Gabriela Zsigová   VoIP: (+421 55) 234 3318
Iveta Žihalová   VoIP: (+421 55) 234 3433

 

Posledná aktualizácia: 05.03.2021