Prejsť na obsah

Vyhľadávanie zamestnancov

Id Meno a priezvisko Pracovisko E-mail Miestnosť / Klapka
1 doc. MUDr. Mirianna Brtková PhD. Rektorát a univ. prac. UPJŠ
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ
Nezadané