Prejsť na obsah

Zo života UPJŠ

V druhom tohtoročnom čísle časopisu Universitas Šafarikiana

si môžete prečítať rozhovor s predsedníčkou Akademického senátu UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Janou Kaťuchovou, PhD., MBA, dozviete sa o diskusii prezidentky SR Zuzany Čaputovej so študentkami a študentmi Filozofickej fakulty UPJŠ, o modernizácii endoskopického pracoviska II. internej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, o tom, že NATO podporilo vývoj elektrochemických senzorov realizovaných na našej univerzite … Čítať ďalej
6. mája 2024

Prianie rektora ku Dňu učiteľov

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte mi osloviť Vás pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje 28. marca v deň narodenia pedagóga a filozofa Jana Amosa Komenského. V tento deň si pripomíname význam práce pedagógov, ktorá je nielen váženým a zodpovedným zamestnaním, ale dovolím si tvrdiť, že aj životným poslaním. Vzdelávanie je náročný proces, ktorý si … Čítať ďalej
28. marca 2024

V prvom tohtoročnom čísle

Universitas Šafarikiana si môžete prečítať rozhovor s rektorom UPJŠ prof. Danielom Pellom, predstavíme vám jeho poradcov, vrátime sa k dňom otvorených dverí na fakultách a pracoviskách našej univerzity, dočítate sa o získaných grantoch z EHP a Nórska, o unikátnej prietokovej batérii či o spolupráci právnikov a informatikov, vraciame sa k oslavám 25. výročia založenia Fakulty … Čítať ďalej
8. marca 2024

Prezidentka SR vymenovala 5 nových profesorov z UPJŠ 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu 13. septembra 2023 vymenovala v Prezidentskom paláci v Bratislave 48 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Medzi menovanými mala zastúpenie aj UPJŠ: prof. MUDr.  Ján Fedačko, PhD. v odbore vnútorné chorobyVysokoškolské vzdelanie absolvoval v roku 2005 v odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.) na Lekárskej fakulte UPJŠ, kde neskôr získal aj titul Philosophiae doctor … Čítať ďalej
19. septembra 2023

Univerzita bez hraníc hravo vzdelávala aj tento rok

Denný detský tábor Univerzita bez hraníc (UBH) je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) zorganizovala tábor už 13-krát počas letných prázdnin. V tomto roku od 10. do 14. júla 2023 na UPJŠ študovalo 46 detí. Vedenie UPJŠ v Košiciach zastáva myšlienku rovnosti v procese vzdelávania, … Čítať ďalej
18. júla 2023

LETNÁ ŠKOLA ŽIDOVSKO-KRESŤANSKÝCH VZŤAHOV

Druhý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach sa uskutočnil v dňoch 9. – 12. júla 2023. Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá letnú školu hostila. Na podujatí sa zúčastnilo 25 účastníkov z rôznych cieľových skupín, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce.

Študuj na UPJŠ