UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zo života UPJŠ

Deň kariéry na UPJŠ v Košiciach

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usporiadalo 14. apríla 2021 piaty ročník veľtrhu pracovných príležitostí Deň kariéry. Vzhľadom na pandémiu COVID19 sa tohtoročné stretnutia zamestnávateľov a študentov uskutočnili v online priestore.

Rektor UPJŠ rokoval s predstavenstvom VÚSCH

Dňa 24. marca 2021 privítal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. Pavol Sovák, CSc., za prítomnosti dekana Lekárskej fakulty UPJŠ, prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., a predsedníčky AS UPJŠ, doc. JUDr. Renáty Bačárovej, PhD., LL. M., členov predstavenstva VÚSCH, a.s.

Nové číslo časopisu Univerzál

Prináša informácie z diania na Filozofickej fakulte, ale aj rôzne zaujímavosti, tipy a praktické rady týkajúce sa štúdia, vyučujúcich aj aktivít mimo vyučovania.

Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde

Pozývame vás na prednášku vyslaného redaktora francúzskeho denníka Le Monde pre strednú Európu. Jean-Baptiste Chastand bude hovoriť o Slovensku z pohľadu profesionála. Aké boli jeho očakávania a ako sa líšili od reálnej situácie? Odpovede (nielen) na tieto otázky sa dozviete 23. 3. 2021 od 10.00 hod.

Zimné vydanie univerzitného časopisu

Posledné tohtoročné vydanie univerzitného časopisu Universitas Šafarikiana je žánrovo zamerané na Informačné systémy a ich dopad na kvalitu vzdelávania na UPJŠ v Košiciach.

Online Deň otvorených dverí UPJŠ oslovil stredoškolákov

Dňa 25.11.2020 od 10:00 sa širokej verejnosti prostredníctvom univerzitného konta sociálnej siete facebook prihovoril rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., študenti i úspešní absolventi jednotlivých fakúlt, ktorí predstavili vysokoškolské prostredie UPJŠ v kontexte Košíc...

Novovymenovaní profesori

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 18. novembra 2020 v priestoroch Prezidentského paláca 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl.

Udelenie Výročných cien rektora

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 3.7.2020 štrnásť študentov našej univerzity, ktorí svojimi študijnými výsledkami, či reprezentáciou UPJŠ v akademickom roku 2019/2020 výraznou mierou prispeli k budovaniu dobrého mena našej alma mater.

Letné číslo Universitas Šafarikiana

Druhé vydanie Universitas Šafarikana je žánrovo prioritne zamerané na problematiku pandémie COVID- 19  a jej vplyv na UPJŠ. Pôvodne malo byť toto letné číslo časopisu venované téme Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach, avšak udalosti posledných mesiacov nám zmenili priority v obsahovom zameraní univerzitného časopisu. Mnoho odborníkov a študentov z našej univerzity participovalo na aktivitách v boji proti COVID-19. O týchto aktivitách, ale aj o ďalších zaujímavých témach si prečítate v novom čísle univerzitného časopisu. Prajeme vám príjemné čítanie.

OZNAM

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach je opäť otvorená v riadnom otváracom čase, vonkajší areál od 9:00 do 18:00 hod. Od 3. 6. 2020 sú znovuotvorené aj skleníky botanickej záhrady, v čase od 9:00 do 15:00 hod.

NOVÝ PODCAST: UČENIE A MOZOG. KDE ROBÍŠ CHYBY?

Ako sa učiť tak, aby sme sa učili čo najkratšie, ale aby sme si čo najviac zapamätali a aby vedomosti boli čo najdlhšie udržateľné v našich mozgoch? O tom sme sa rozprávali s doc. MUDr. Adrianou Bolekovou, PhD. z Lekárskej fakulty...

Odborníci z Právnickej fakulty UPJŠ zastávajú významné pozície

Dňa 23.4.2020 sa členom Súdnej rady po zvolení Národnou radou SR stal prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. pôsobiaci na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ďalšiu významnú pozíciu obsadil prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. z Katedry ústavného práva a správneho práva, ktorý bol 23.4.2020 zvolený Národnou radou SR za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

SPUSTILI SME PODCAST UNIPO(ke)C

Vyťaž z univerzity čo najviac a priprav sa na život po škole. Rady o tvojej kariére, duševnom zdraví, ale aj voľnom čase od odborníkov z Univerzitného poradenského centra na UPJŠ v Košiciach a ich hostí.

Jarné číslo Universitas Šafarikiana

Prvé tohtoročné vydanie časopisu Universitas Šafarikiana je venované téme interdisciplinarita štúdia, vedy a výskumu na UPJŠ v Košiciach. V univerzitnom časopise nájdete množstvo ďalších zaujímavých informácií z jednotlivých fakúlt o vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov, prezentácie z konferencií...

Matematika má motivovať

V čase polročných prázdnin na pôdu Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zavítalo takmer štyridsať učiteľov matematiky základných a stredných škôl.

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, počítačové programovanie či modelovanie alebo počítačové hry. Jeho prvý ročník sa uskutočnil dňa 14. decembra 2019 na pôde PF UPJŠ.

Aký bol Deň stáží ?

Dňa 27.11.2019 sa po prvýkrát na UPJŠ uskutočnilo podujatie Deň stáží. Jeho cieľom bolo umožniť zamestnávateľom odprezentovať ponuku stáží v ich spoločnosti priamo na univerzitnej pôde. Pre študentov, sme pripravili brožúru, v ktorej nájdu informácie o tom, prečo sa oplatí ísť na stáž...

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Už po tretíkrát zorganizovali študenti fyziky PF UPJŠ, za výraznej podpory RNDr. Róberta Hajduka, PhD. z CCVaPP UPJŠ a Mgr. Zuzany Ondkovičivej z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, na pôde našej univerzity košickú časť medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj Physics.

Expedícia v Číne priniesla nové zaujímavé poznatky

V septembri 2019 zaznamenalo Centrum interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ ďalší mimoriadny záznam v histórii slovenskej vedy. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. viedol PRVÚ výskumnú paleontologickú výpravu do Centrálnej Ázie.

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15.10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky.

Medici zorganizovali svoj piaty „Ružový október“

Ďalší úspešný Ružový október pripravili študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. V piatok 18. októbra navštívili spoločnosť Lear Corporation Seating v Prešove a v sobotu 19. októbra pripravili infostánok v nákupnom centre Aupark v Košiciach, kde informovali príslušníčky nežného pohlavia o ženskom zdraví a potenciálnych rizikách...

Prvé kroky k spolupráci výskumníkov z PF UPJŠ s výskumníkmi z Číny

Rozvoj akademickej spolupráce medzi Čínou a krajinami Európskej únie je v záujme obidvoch strán. O konkrétnych možnostiach pre PF UPJŠ v tomto smere rokoval prodekan fakulty pre vonkajšie vzťahy Michal Gallay so zástupcami China University of Mining and Technology (CUMT) v Xuzhou.

Ústavné dni 2019

pod záštitou predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana a dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslava Štrkolca.

Cena Karola Planka za rok 2018

Tento rok sa uskutočnil už devätnásty ročník odovzdávania literárnej Ceny Karola Planka. Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc. bol slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg a predseda Najvyššieho súdu SR.

SETMATH – Lev Bukovsky

SETMATH - medzinárodná konferencia pri príležitosti 80- tych narodenín profesora Leva Bukovského

Letná škola zameraná na mapovanie ...

Na pôde Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prebieha od 15. do 18. júla 2019 letná škola zameraná na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení.

Posledná aktualizácia: 10.09.2019