UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zo života UPJŠ

Matematika má motivovať

V čase polročných prázdnin na pôdu Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zavítalo takmer štyridsať učiteľov matematiky základných a stredných škôl.

Nové číslo časopisu Univerzál

Prináša informácie z diania na Filozofickej fakulte, ale aj rôzne zaujímavosti, tipy a praktické rady týkajúce sa štúdia, vyučujúcich aj aktivít mimo vyučovania.

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, počítačové programovanie či modelovanie alebo počítačové hry. Jeho prvý ročník sa uskutočnil dňa 14. decembra 2019 na pôde PF UPJŠ.

Aký bol Deň stáží ?

Dňa 27.11.2019 sa po prvýkrát na UPJŠ uskutočnilo podujatie Deň stáží. Jeho cieľom bolo umožniť zamestnávateľom odprezentovať ponuku stáží v ich spoločnosti priamo na univerzitnej pôde. Pre študentov, sme pripravili brožúru, v ktorej nájdu informácie o tom, prečo sa oplatí ísť na stáž...

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Už po tretíkrát zorganizovali študenti fyziky PF UPJŠ, za výraznej podpory RNDr. Róberta Hajduka, PhD. z CCVaPP UPJŠ a Mgr. Zuzany Ondkovičivej z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, na pôde našej univerzity košickú časť medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj Physics.

Expedícia v Číne priniesla nové zaujímavé poznatky

V septembri 2019 zaznamenalo Centrum interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ ďalší mimoriadny záznam v histórii slovenskej vedy. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. viedol PRVÚ výskumnú paleontologickú výpravu do Centrálnej Ázie.

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15.10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky.

Medici zorganizovali svoj piaty „Ružový október“

Ďalší úspešný Ružový október pripravili študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. V piatok 18. októbra navštívili spoločnosť Lear Corporation Seating v Prešove a v sobotu 19. októbra pripravili infostánok v nákupnom centre Aupark v Košiciach, kde informovali príslušníčky nežného pohlavia o ženskom zdraví a potenciálnych rizikách...

Prvé kroky k spolupráci výskumníkov z PF UPJŠ s výskumníkmi z Číny

Rozvoj akademickej spolupráce medzi Čínou a krajinami Európskej únie je v záujme obidvoch strán. O konkrétnych možnostiach pre PF UPJŠ v tomto smere rokoval prodekan fakulty pre vonkajšie vzťahy Michal Gallay so zástupcami China University of Mining and Technology (CUMT) v Xuzhou.

Ústavné dni 2019

pod záštitou predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana a dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Miroslava Štrkolca.

Cena Karola Planka za rok 2018

Tento rok sa uskutočnil už devätnásty ročník odovzdávania literárnej Ceny Karola Planka. Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc. bol slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg a predseda Najvyššieho súdu SR.

SETMATH – Lev Bukovsky

SETMATH - medzinárodná konferencia pri príležitosti 80- tych narodenín profesora Leva Bukovského

Letná škola zameraná na mapovanie ...

Na pôde Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prebieha od 15. do 18. júla 2019 letná škola zameraná na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení.

Posledná aktualizácia: 10.09.2019