UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zo života UPJŠ

SETMATH – Lev Bukovsky

SETMATH - medzinárodná konferencia pri príležitosti 80- tych narodenín profesora Leva Bukovského

Letná škola zameraná na mapovanie ...

Na pôde Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prebieha od 15. do 18. júla 2019 letná škola zameraná na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení.

Posledná aktualizácia: 10.09.2019