Prejsť na obsah

Zo života UPJŠ

UPJŠ v Košiciach uzatvorila Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou AGEL SK

Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci bola uzatvorená 1. marca 2023 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zastúpení rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL (VVVI) MUDr. Jozefa Pribulu, PhD., MBA, a riaditeľa Odboru riadenia projektov a … Čítať ďalej
5. marca 2023

Uzatvorenie kolektívnej zmluvy

Medzi Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou RNDr. Helenou Mičkovou, PhD., predsedníčkou KOR OZPŠaV pri UPJŠ v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., rektorom univerzity bola v pondelok 27. februára 2023 uzatvorená Kolektívna zmluva, ktorá upravuje … Čítať ďalej
2. marca 2023

V rekonštruovaných a moderne zariadených učebniach na Právnickej fakulte UPJŠ už prebieha výučba

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach úspešne ukončila I. etapu stavebných prác v priestoroch budovy na Kováčskej 30. Renovácia troch miestností (LB2P08, LB2P09, LB2P14) spočívala v ich architektonickom a dizajnovom zjednotení, a to zabudovaným nábytkom, farebným stvárnením a riešením interiérových prvkov, pričom stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotkli nosných konštrukcií. Nové modernizované posluchárne … Čítať ďalej
22. februára 2023

UPJŠ v Košiciach navštívil maďarský veľvyslanec

Dňa 17. februára 2023 bol na Rektoráte UPJŠ v Košiciach prijatý rektorom prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku dr. Csaba Balogh. Rokovania sa ďalej zúčastnili prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. za UPJŠ v Košiciach, generálna konzulka Maďarska v Košiciach dr. Ágota Hetey, konzulka … Čítať ďalej

Návšteva Deutsche Telekom AG na UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. vo štvrtok 9. februára 2023 o 11. hodine privítal na pôde UPJŠ v Košiciach vzácnu návštevu zástupcov vedenia spoločnosti Deutsche Telekom AG: Mardia Niehaus, SVP HR Business Partner, Technology & Innovation, Deutsche Telekom AG;Olaf Salm, SVP HR BP GHS, Deutsche Telekom AG;Juraj Girman, viceprezident Telekom IT;Igor Stančik, viceprezident pre … Čítať ďalej

Projekt Maxi botanika v praxi obohatil vonkajší areál BZ UPJŠ v Košiciach o nevšedné umelecké diela košického rezbára Dávida Máriássyho

V priebehu decembra 2022 sa prostredníctvom Občianskeho združenia BotaniKE zrealizoval v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach projekt Maxi botanika v praxi. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Deutsche Telekom Services Europe Slovakia cez grantovú výzvu „Máme radi východ“, ktorú zastrešuje Karpatská nadácia.Vďaka spomínanému projektu vznikla vo vonkajšom areáli Botanickej záhrady UPJŠ trvalá expozícia v podobe … Čítať ďalej
13. februára 2023

Bývalá vrátnica Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa zmenila na moderné návštevnícke centrum

Slávnostné otvorenie nového návštevníckeho centra Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) sa uskutočnilo 12. decembra 2022 od 15. hodiny na Mánesovej ulici č. 23 v Košiciach. Program sa začal symbolickým prestrihnutím pásky a príhovorom rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., pokračoval príhovorom primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka a prítomným sa napokon prihovoril … Čítať ďalej
15. decembra 2022

15 rokov IT Valley Košice – kick off projektu EDIH CASSOVIUM

Súčasťou konferencie Región budúcnosti – budúcnosť regiónu bol aj oficiálny kick-off projektu EDIH CASSOVIUM, ktorého koordinátorom je  Technická univerzita v Košiciach a jeho ďalšími členmi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Košice IT Valley. EDIH CASSOVIUM je prvým systémovým riešením podpory digitalizácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií v regióne východného Slovenska a … Čítať ďalej

Digitálna koalícia udelila UPJŠ cenu za úspešnú realizáciu IT Akadémie

Pri príležitosti piateho výročia vzniku a činnosti Digitálnej koalície (DK) sa 30. novembra 2022 konal Slávnostný večer v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave, počas ktorého boli odovzdané ocenenia Digitálna jednotka desiatim organizáciám, ktoré v uplynulom období najvýraznejšie prispeli k technologickému pokroku Slovenska plnením svojich záväzkov v Digitálnej koalícii. Za UPJŠ ocenenie prevzal prof. RNDr. Pavol … Čítať ďalej
14. decembra 2022

Štvrtý ročník vedeckej školy SFEL 2022 v Liptovskom Jáne

Vedecká škola SFEL 2022 sa po dvojročnej pandemickej prestávke uskutočnila opäť prezenčne v príjemnom prostredí hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne v dňoch  06. 11.–10. 11. 2022.     Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2022 (School of XFEL and Synchrotron Radiation Users  2022, ďalej len SFEL 2022) je podujatie zamerané na podporu vedeckej komunity užívajúcej zdroje … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ