Prejsť na obsah

Memoriál JUDr. Milana Gejdoša, CSc.

2minút, 7sekúnd
memorial-judr-milana-gejdosa-csc

Niekoľko slov o JUDr. Milanovi Gejdošovi, CSc.:

Milan  Gejdoš sa  narodil 6.  decembra 1949  v Dúbrave,  kde absolvoval  Základnú  deväťročnú  školu.  V  rokoch 1965-1968 bol študentom   Strednej  všeobecnovzdelávacej   školy  v  Liptovskom Mikuláši a po maturite začalo  jeho štúdium na Právnickej fakulte Univerzity  Komenského  v  Bratislave,  kde  získal  v  roku 1973 vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore právo.
Vykonaním  rigoróznej skúšky  na uvedenej  fakulte v  odbore „Dejiny  štátu a  práva“ získal  titul doktor  práv. Po  úspešnej obhajobe  kandidátskej  dizertačnej  práce  mu  bola  v roku 1988 udelená vedecká  hodnosť kandidát vied  vo vednom odbore  „Dejiny štátu a práva“.
Doktor  Milan  Gejdoš  nastúpil  dňa  1.septembra  1973  ako asistent  na Katedru  teórie a  dejín štátu  a práva na Právnickú fakultu  UPJŠ v  Košiciach na  ktorej pôsobil  do 31.8.1990. Dňom 1.9.1990 bola zriadená samostatná Katedra  dejín štátu a práva na ktorej zabezpečoval  výučbu dejín štátu a  práva až do posledného dňa svojho života.  Od roku 1996 pôsobil tiež  ako externý učiteľ na  Katedre dejín  štátu  a  práva Právnickej  fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Priebeh memoriálu:
2024 – XXV. ročník
2023 – XXIV. ročník
2022 – XXIII. ročník
2021 – ……. COVID-19
2020 – ……. COVID-19
2019 – XXII. ročník
2018 – XXI. ročník
2017 – XX. ročník
2016 – XIX. ročník

2015 – XVIII. ročník
2014 – XVII. ročník
2013 – XVI. ročník
2012 – XV. ročník

2011 – XIV. ročník
2010 – XIII. ročník
2009 – XII. ročník
2008 – XI. ročník
2007 – X. ročník
2006 – IX. ročník
2005 – VIII. ročník
2004 – VII. ročník
2003 – VI. ročník
2002 – V. ročník
2001 – IV. ročník
2000 – III. ročník
1999 – II. ročník
1998 – I. ročník

Hrá sa o tento putovný pohár.


Študuj na UPJŠ