Prejsť na obsah

Akademický senát

3minút, 45sekúnd
Predsedníčka AS UPJŠ:prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Podpredseda AS UPJŠ:doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
Podpredsedníčka AS UPJŠ:doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ:Michaela Macková
Kancelária AS UPJŠ:Bc. Andrea Jánošíková

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ

Lekárska fakulta
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Prírodovedecká fakulta
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Právnická fakulta
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.
Fakulta verejnej správy
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Filozofická fakulta
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD.
doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Rektorát a univerzitné pracoviská
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
JUDr. Zuzana Gažová

Študentská časť

Lekárska fakulta
Samuel Tomášů
Petra Smrtníková
Prírodovedecká fakulta
Juliana Hockicková
Bc. Dominik Harenčár
Právnická fakulta
JUDr. Diana Repiščáková
Bc. Júlia Hoffmanová
Fakulta verejnej správy
Mgr. Patrik Fajak
Mgr. Viktória Ferková
Filozofická fakulta
PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA
Mgr. Dominik Maximov

SPOLOČNÝ VOLEBNÝ OBVOD

Zamestnanecká časťŠtudentská časť
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., UPJŠ LFMUDr. Ester Tomajková, UPJŠ LF
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., UPJŠ LFMichaela Macková, UPJŠ LF

Nasledujúce zasadnutie AS UPJŠ v Košiciach sa uskutoční
dňa 16. marca 2023 o 14.00 hod.
Historická aula Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 1. poschodie

Program:

  1. Otvorenie
  2. Výsledky volieb do AS UPJŠ na funkčné obdobie 2023 – 2027
  3. Odovzdanie osvedčení
  4. Voľba Volebnej a mandátovej komisie pre voľby predsedu a podpredsedov AS UPJŠ
  5. Voľby predsedu a podpredsedov AS UPJŠ
  6. Rôzne – informácia o elektronickom hlasovaní o schválení zápisnice z 34. zasadnutia AS UPJŠ v Košiciach konaného 23. 2. 2023

Študuj na UPJŠ