UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Akademický senát

   

Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
VoIP (enum): +421 55 234 4167
tel.: 055 7271243 
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk

   
  Kancelária AS
Júlia Lejková 
VoIP (enum): +421 55 234 1133
e-mail: julia.lejkova@upjs.sk
   

Akademický senát UPJŠ

Internetové linky 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: predsedníčka AS UPJŠ
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 19.09.2019