UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Akademický senát

   

Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
VoIP (enum): +421 55 234 4167
tel.: 055 7271243 
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk

   
Podpredseda AS UPJŠ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., e-mail: jan.sabo@upjs.sk
Podpredseda AS UPJŠ: JUDr. Róbert Gyuri, PhD., e-mail: robert.gyuri@upjs.sk
Podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ: Mgr. Františka Petriková, e-mail: frantiska.petrikova@student.upjs.sk
   
Kancelária AS UPJŠ: Bc. Andrea Jánošíková 
VoIP (enum): +421 55 234 1161, e-mail: andrea.janosikova@upjs.sk
   

Akademický senát UPJŠ

Internetové linky 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: predsedníčka AS UPJŠ
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 20.05.2022