UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Akademický senát

Kontakt

 • Kancelária AS
  Júlia Lejková 
  VoIP (enum): +421 55 234 1133
  e-mail: julia.lejkova@upjs.sk
   
 • Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
  doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
  VoIP (enum): +421 55 234 4167
  tel.: 055 7271243 
  e-mail: renata.bacarova@upjs.sk

Akademický senát UPJŠ

Internetové linky 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: predsedníčka AS UPJŠ
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 04.04.2019