Prejsť na obsah

Cena rektora

2minút, 18sekúnd

Cenu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje rektor UPJŠ za mimoriadny a významný prínos učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu s cieľom udržať a zvýšiť kvalitu vedeckého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach.

Rektor udeľuje dve Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu, a to:

  • Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu,
  • Cenu rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti.

Cenu rektora za pedagogickú činnosť udeľuje rektor UPJŠ za celoživotný alebo dlhodobý výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania, čím vyjadruje poďakovanie najvýraznejším osobnostiam z radov akademickej obce UPJŠ za ich pôsobenie pri rozvoji vzdelávania tak na UPJŠ v Košiciach, ako aj v celospoločenskom kontexte.  

Cenu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za pedagogickú činnosť udeľuje rektor v dvoch kategóriách, a to:  

  • Cenu rektora za výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania,
  • Cenu rektora za inovatívnosť a zvyšovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Cena rektora udelená v predchádzajúcich rokoch:

meno a priezviskopracovisko (funkcia)funkcia
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektovpredsedníčka
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciachčlen
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.Právnická fakulta UPJŠ v Košiciachčlenka
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciachčlen
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciachčlen

Študuj na UPJŠ