UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ - COVID-19

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pomáhajú ako dobrovoľníci

Študenti UPJŠ LF sú pripravení v prípade potreby podať pomocnú ruku zdravotníckym zariadeniam pri testovaní pacientov na nový koronavírus SARS-CoV-2 alebo ošetrovaní chorých, či akoukoľvek inou vhodnou formou. Pomoc medikov je potrebná pri selekcii pacientov na centrálnych príjmoch UNLP a taktiež pri manažovaní pacientov, ktorí kontaktovali Call centrum a plánujú navštíviť nemocnicu...

UNIPOC funguje na diaľku

Dištančné štúdium potrvá do konca semestra (15.5.2020). Toto obdobie nemusí byť jednoduché, preto by sme Vás radi informovali, že služby Univerzitného poradenského centra sú Vám naďalej k dispozícii v zmenenom režime.

Vývoj epidémií je možné odhadovať na základe dát a matematiky

Pre rozhodovanie krízových štábov, ktoré prijímajú zásadné rozhodnutia nevyhnutné na zvládnutie epidémií a pandémií, je veľmi dôležité poznať nielen aktuálnu situáciu, ale aj mať k dispozícii prognózy vývoja situácie pri rôznych scenároch. Modelovanie šírenia infekčných chorôb je momentálne veľmi aktuálnou témou.

Psychologické aspekty vnímania hrozby koronavírusu

V rámci Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach je realizovaný výskum ako ľudia vnímajú nebezpečenstvo hrozby koronavírusu, ako naň reagujú a s akými vlastnosťami to súvisí. 

Posledná aktualizácia: 10.09.2019