UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuálne správy

Vznik Košickej univerzity

Počiatky univerzitného vzdelávania v Košiciach siahajú do polovice 17. storočia, kedy bola založená Košická univerzita, predchodkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Založenie UPJŠ v roku 1959

Dňa 12. augusta 1959 vládnym nariadením č. 58/1959 Zb. bola zriadená Univerzita v Košiciach, hlásiaca sa k tradícii Košickej univerzity. Vládnym nariadením č. 69/1959 Zb. z 24. novembra 1959 dostala svoj názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pavol Jozef Šafárik

Pavol Jozef Šafárik patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov národnoobrodeneckej etapy slovenských a českých dejín.

Rektorát UPJŠ

Budova, v ktorej v súčasnosti sídli rekorát UPJŠ, bola postavená v rokoch 1902 – 1903 a pôvodne slúžila ako sídlo tabulárneho súdu.

Rozdelenie UPJŠ v roku 1997

Jedným z historických  medzníkov v histórií UPJŠ je 10. december 1996. V tento deň poslanci Národnej rady SR odsúhlasili zákon č. 361/1996 Z. z. o rozdelení UPJŠ.

Fakulty UPJŠ

Univerzita mala na začiatku svojej novodobej existencie Lekársku fakultu so sídlom v Košiciach a Filozofickú fakultu so sídlom v Prešove. V nasledujúcich dekádach sa univerzita rozšírila o ďalšie fakulty.

Súčasné objekty UPJŠ

Pod správu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí okrem piatich fakúlt aj niekoľko ďalších pracovísk. Súčasné objekty univerzity preto môžeme nájsť v mnohých častiach mesta.

Posledná aktualizácia: 10.09.2019