Prejsť na obsah

Vzťahy s verejnosťou

0minút, 22sekúnd
 Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Lucia Huličová
tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk
Manažér marketingu a komunikácie
RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.
Tel.: +421 55 234 1119, mobil: +421 905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk
Tlačový referent a hovorca
Mgr. Laura Hoľanová
tel.: +421 55 234 1550, mobil: +421 905 385 911
e-mail: laura.holanova@upjs.sk
Event manažérka
Mgr. Lucia Kateržabeková
tel.: +421 55 234 1138
e-mail: lucia.katerzabekova@upjs.sk
Grafik
Kristína Basová
tel.: +421 55 234 1253
e-mail: kristina.basova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ