Prejsť na obsah

Vzťahy s verejnosťou

0minút, 24sekúnd
Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
e-mail: regina.huckova@upjs.sk
Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Lucia Huličová
tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk
Tlačový referent a hovorca
Mgr. Laura Hoľanová
tel.: +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911
e-mail: laura.holanova@upjs.sk
Grafik
Kristína Basová
tel.: +421 55 234 1253
e-mail: kristina.basova@upjs.sk
Event manažérka
Mgr. Lucia Kateržabeková
tel.: +421 55 234 1138
e-mail: lucia.katerzabekova@upjs.sk

  


Študuj na UPJŠ