Prejsť na obsah

Medzinárodné vzťahy

1minút, 4sekúnd

Aktuality

Zobraziť viac:

Referát pre

zahraničné vzťahy

(prízemie, dvere č. 6)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Slovensko

Email: zahrodd@upjs.sk

Náš Tím

Úradné hodiny

Pondelok, utorok: 12.00 – 15.00
Štvrtok, piatok: 8.00 – 11.00
Návšteva mimo úradných hodín je možná po dohode.

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu

Email: silvia.rucinska@upjs.sk
Tel.: +421 917 686 691

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Inštitucionálna Erasmus koordinátorka
Koordinátorka pre odchádzajúcich zamestnancovvýučba & školenie

Email: maria.vasilova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 59

Mgr. Veronika Petruňová

Koordinátorka pre KA107bilaterálne zmluvy and Freemoverov

Email: veronika.petrunova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 16 79

PhDr. Zuzana Szattlerová

Koordinátorka pre odchádzajúcich študentovstáže, stáže pre čerstvých absolventov a prichádzajúcich zamestnancov.

Email: zuzana.szattlerova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 29

Bc. Ing. Daniela Filipová

Koordinátorka pre odchádzajúcich študentovštúdium ESN

Email: daniela.filipova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 66

Mgr. Filip Šera, PhD.

Koordinátor pre prichádzajúcich študentov a prichádzajúcich stážistov
Správca webu a sociálnych sieti

Tel: +421 55 234 11 46
Email: filip.sera@upjs.sk


Študuj na UPJŠ