Prejsť na obsah

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC

0minút, 42sekúnd

Na báze Klubu absolventov – Alumni Space vzniklo v roku 1999 Občianske združenie PRÍRODOVEDEC.

Cieľom a predmetom činnosti Občianskeho združenia je, na základe dobrovoľnej aktivity svojich členov odborne, materiálne a finančne:

  • podporovať pedagogickú a vedeckú činnosť na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ),
  • napomáhať realizácii rozvojových projektov PF UPJŠ,
  • podporovať nadaných študentov pri štúdiu na PF UPJŠ,
  • podporovať zahraničné mobility študentov PF UPJŠ,
  • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia, ktoré sú súčasťou hlavných oblastí činnosti PF UPJŠ (konferencie, semináre, sústredenia študentov, krúžky…),
  • podporovať spoločenské podujatia s cieľom posilniť stavovské tradície.

♦ Stanovy OZ

♦ Orgány – Výkonná rada, Revízna komisia

♦ Zoznam členov

♦ Prihláška

♦ Aktivity

♦ Kontakt: ozprirodovedec@upjs.sk


Študuj na UPJŠ