Prejsť na obsah

Národné a univerzitné infraštruktúry

2minút, 49sekúnd

Svetová veda na UPJŠ

Spoznaj unikátne laboratóriá a prístroje zblízka.

Na úrovni univerzity, jednotlivých fakúlt a pracovísk umožňujeme prístup k výskumným kapacitám, ktoré sú otvorené nielen vedeckým tímom univerzity, ale aj ďalším užívateľom z akademickej sféry a súkromného sektora. O unikátne zariadenia sa starajú špeciálne vyškolené technické a výskumné tímy, ktoré umožňujú využívať možnosti laboratórií maximálne efektívne. Tieto laboratóriá umožňujú vedeckým pracovníkom a ďalším užívateľom prístup k unikátnym technológiám, výskumným kapacitám, vzorkám a dátam.

Na národnej úrovni je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zapojená do dvoch veľkých výskumných infraštruktúr zaradených do slovenskej cestovnej mapy.

SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network) je národná výskumná infraštruktúra, ktorá združuje a podporuje akademický klinický výskum v medicínskych zariadeniach v Slovenskej republike. SLOVACRIN je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), verejnej neziskovej organizácie, ktorá spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu.

European XFEL GmbH (European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH), najvýkonnejší rtg. laser na svete, bol uvedený do činnosti ako prioritný projekt ESFRI Roadmap pre výskum štruktúry hmoty s cieľom zaznamenávať dynamiku jej zmien. Slovenská republika má v spoločnosti European XFEL GmbH významné postavenie akcionára a to prostredníctvom MŠVVaŠ SR. Zástupcovia UPJŠ aktívne participovali počas  konštrukčnej fázy v rokoch 2009-2017 na výstavbe zariadenia a na  tvorbe legislatívy spoločnosti. V súčasnosti koordináciu aktivít slovenských vedcov, kreovanie komunity užívateľov zo SR koordinuje národná komisia, ktorú vedie rektor UPJŠ.

UPJŠ požiadala o prijatie do infraštruktúry a vytvorenia národného uzla ELIXIR ERIC (Distributed Infrastructure for Life-Science Information).


Študuj na UPJŠ