Prejsť na obsah

Unikátne laboratóriá a prístroje

1minút, 18sekúnd

Svetová veda na UPJŠ

Spoznaj unikátne laboratóriá a prístroje zblízka.

Na úrovni univerzity, jednotlivých fakúlt a pracovísk umožňujeme prístup k výskumným kapacitám, ktoré sú otvorené nielen vedeckým tímom univerzity, ale aj ďalším užívateľom z akademickej sféry a súkromného sektora. O unikátne zariadenia sa starajú špeciálne vyškolené technické a výskumné tímy, ktoré umožňujú využívať možnosti laboratórií maximálne efektívne. Tieto laboratóriá umožňujú vedeckým pracovníkom a ďalším užívateľom prístup k unikátnym technológiám, výskumným kapacitám, vzorkám a dátam.


Študuj na UPJŠ