Prejsť na obsah

UPJŠ v rankingoch

0minút, 27sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sleduje svoje postavenie vo viacerých medzinárodných rankingoch univerzít. Orientuje sa predovšetkým na tie, ktoré vo svojom hodnotení kladú dôraz na kvalitu vedy, výskumu a procesu výučby. Každý z rankingov pri posudzovaní univerzít používa vlastné kritériá a vlastnú metodológiu. Doposiaľ sa univerzita zúčastnila hodnotenia v nasledujúcich rankingoch:


Študuj na UPJŠ