Prejsť na obsah

UPJŠ v rankingoch

0minút, 19sekúnd

UPJŠ v rankingoch

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sleduje svoje postavenie vo viacerých medzinárodných rankingoch univerzít. Orientuje sa predovšetkým na tie, ktoré vo svojom hodnotení kladú dôraz na kvalitu vedy, výskumu a procesu výučby.

Každý z rankingov pri posudzovaní univerzít používa vlastné kritériá a vlastnú metodológiu.


Študuj na UPJŠ