Prejsť na obsah

Medzinárodné vzťahy

1minút, 4sekúnd

Študentské mobility

Pozrite si prehľad mobilitných programov (Erasmus+ a ďalšie) zameraných na mobility študentov a študentiek.

Zistiť viac
Zamestnanecké mobility

V tejto časti nájdete prehľad mobilitných programov (Erasmus+ a ďalšie), ako aj ďalšie informácie (Erasmus výzvy a pod.).

Zistiť viac
Stratégia ľudských zdrojov vo výskume

Prijatím HRS4R UPJŠ vyjadruje záväzok konať voči svojim zamestnancom profesionálne a zodpovedne.

Zistiť viac
Aliancia Aurora

Aliancia Aurora je jednou z európskych univerzitných aliancií v iniciatíve „Európske univerzity“ programu Erasmus+.

Zistiť viac
Erasmus+ Projekty

Pozrite si prehľad projektov realizovaných na UPJŠ v rámci Kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+.

Zistiť viac
UPJŠ v rankingoch

UPJŠ sleduje svoje postavenie v medzinárodných rankingoch univerzít.

Zistiť viac
Členstvá UPJŠ v medzinarodných organizáciach

Súčasťou aktivít UPJŠ a jej zamestnancov a zamestnankýň je aktívna participácia v medzinárodných organizáciach.

Zistiť viac
Správy o medzinárodný vzťahoch

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Aktuality

Zobraziť viac:

Referát pre

zahraničné vzťahy

(prízemie, dvere č. 6)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Slovensko

Email: zahrodd@upjs.sk

Náš Tím

Úradné hodiny

Pondelok, utorok: 12.00 – 15.00
Štvrtok, piatok: 8.00 – 11.00
Návšteva mimo úradných hodín je možná po dohode.

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu

Email: silvia.rucinska@upjs.sk
Tel.: +421 917 686 691

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Inštitucionálna Erasmus koordinátorka
Koordinátorka pre odchádzajúcich zamestnancovvýučba & školenie

Email: maria.vasilova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 59

Mgr. Veronika Petruňová

Koordinátorka pre KA107bilaterálne zmluvy and Freemoverov

Email: veronika.petrunova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 16 79

PhDr. Zuzana Szattlerová

Koordinátorka pre odchádzajúcich študentovstáže, stáže pre čerstvých absolventov a prichádzajúcich zamestnancov.

Email: zuzana.szattlerova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 29

Bc. Ing. Daniela Filipová

Koordinátorka pre odchádzajúcich študentovštúdium ESN

Email: daniela.filipova@upjs.sk
Tel.: +421 55 234 11 66

Mgr. Filip Šera, PhD.

Koordinátor pre prichádzajúcich študentov a prichádzajúcich stážistov
Správca webu a sociálnych sieti

Tel: +421 55 234 11 46
Email: filip.sera@upjs.sk


Študuj na UPJŠ