Prejsť na obsah

UPJŠ v Aliancii Aurora

1minút, 27sekúnd

O aliancii Aurora

Aliancia Aurora European Universities je jednou z vybraných európskych univerzitných aliancií v iniciatíve „Európske univerzity“ programu Erasmus+, ktoré sú zamerané na zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Alianciu tvorí konzorcium výskumných univerzít, ktoré sú odhodlané budovať si budúcnosť a presadzovať európske hodnoty a identitu.

Aktivity a novinky

Aurora Student Council

Študentská rada aliancie Aurora (Aurora Student Council) je komunita študentov a študentiek v rámci ekosystému členských univerzít. Členovia a členky rady zohrávajú kľúčovú úlohu pri reprezentácii svojej univerzity a zároveň pomáhajú zvyšovať povedomie o aktivitách a možnostiach Aliancie Aurora.

Od členov a členiek Študentskej rady sa očakáva participácia a reprezentácia Aliancie Aurora na externých podujatiach, organizácia lokálnych podujatí, ktoré podporujú myšlienky aliancie a udržiavanie kontaktu s ostatnými študentami a študentkami zapojenými do študentských schém.

Som doktorandom na Katedre histórie FF UPJŠ a mojou výskumnou oblasťou je Juhovýchodná Európa.

david.kontra.pal@student.upjs.sk

Som študentkou 2. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ. Rada cestujem, spoznávam nové kultúry a aj kvôli tomu sa teším, že môžem byť súčasťou Aurora Student Council a následne svoje skúsenosti sprostredkovať našim študentom a študentkám

simona.gibalova@student.upjs.sk

Kontaktné osoby

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Referentka Referátu pre zahraničné vzťahy

maria.vasilova@upjs.sk

+421 55 234 1159