Prejsť na obsah

Alumni Space – Klub absolventov

0minút, 19sekúnd

Alumni Space – Klub absolventov je neformálny komunikačný priestor, do ktorého sa môžu registrovať všetci absolventi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Klub absolventov slúži predovšetkým na: 

  • informovanie absolventov o aktivitách univerzity a fakúlt, 
  • získavanie spätnej väzby o uplatnení absolventov, 
  • výmenu skúseností a nadväzovanie spolupráce. 

Viac informácií


Študuj na UPJŠ