Prejsť na obsah

Vyhľadávanie zamestnancov

Id Meno a priezvisko Pracovisko E-mail Miestnosť / Klapka
1 RNDr. Ivana Šišoláková PhD., univer. docent Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav chemických vied
Docent univerzitný
ivana.sisolakova (at) upjs.sk RD2O249