Prejsť na obsah

Vyhľadávanie zamestnancov

Id Meno a priezvisko Pracovisko E-mail Miestnosť / Klapka
1 doc. PaedDr. Ingrid Puchalová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Docent univerzitný
ingrid.puchalova (at) upjs.sk A308
2 Dr.rer.pol. Michaela Kováčová Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Docent univerzitný
michaela.kovacova (at) upjs.sk A309
3 Mgr. Ulrika Strömplová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Odborný asistent univerzity
ulrika.stromplova (at) upjs.sk A309
4 prof. Dr. Jörg Meier Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Profesor univerzitný
jorg.meier (at) upjs.sk A310
5 Mgr. Juraj Dvorský PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Docent univerzitný
juraj.dvorsky (at) upjs.sk A310
6 Mgr. Alexandra Popovičová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Odborný asistent univerzity
alexandra.popovicova (at) upjs.sk A309
7 doc. Dr. habil. Zsuzsanna Iványi PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Docent univerzitný
zsuzsanna.ivanyi (at) upjs.sk A310
8 PhDr. PaedDr. Ján Markech PhD., MBA Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Lektor univerzity
jan.markech (at) upjs.sk A310