UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Významné vedecko-výskumné výsledky pracoviska

Certifikát MŠVVaŠ SR o výborne splnených cieľoch projektu KEGA 017UPJŠ-4/2016 (2019, doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)
Certifikát MŠVVaŠ SR o excelentne splnených cieľoch projektu KEGA 005UPJŠ-4/2012 (2015, Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)
Certifikát MŠVVaŠ SR o excelentne splnených cieľoch projektu KEGA 3/6329/08 (2011, Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)
  Certifikát MV ČR o dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu VE20072009007 (2010, Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)

 

Posledná aktualizácia: 19.09.2021