Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 31sekúnd

Významné vedecko-výskumné výsledky pracoviska


Certifikát MŠVVaŠ SR o excelentne splnených cieľoch projektu KEGA 011UPJŠ-4/2019
(2022, doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)


Certifikát MŠVVaŠ SR o výborne splnených cieľoch projektu KEGA 017UPJŠ-4/2016
(2019, doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)


vyskum

Certifikát MŠVVaŠ SR o excelentne splnených cieľoch projektu KEGA 005UPJŠ-4/2012
(2015, Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)


Certifikát MŠVVaŠ SR o excelentne splnených cieľoch projektu KEGA 3/6329/08
(2011, Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)


Certifikát MV ČR o dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu VE20072009007
(2010, Ing. Jaroslav Majerník, PhD.)


Študuj na UPJŠ