Prejsť na obsah

Výberové konania

3minút, 12sekúnd

Informácia podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


Voľné pracovné miesta

1 pracovné miesto lektora na Ústave anatómie UPJŠ LF
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie (absolvent lekárskej fakulty, odbor: všeobecné alebo zubné lekárstvo, absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie)
 • prax v odbore vítaná
 • aktívna znalosť anglického jazyka 

Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup: ihneď
Kontaktná adresa:
Ústav anatómie UPJŠ LF
Šrobárova 2
040 01 Košice
e-mail: maria.orgonasova@upjs.sk
Tel.: 055/234 3215

1 pracovné miesto laboranta na Ústave anatómie UPJŠ LF
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • ukončené vzdelanie v odbore zdravotnícky laborant
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná
 • prax v odbore vítaná

Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup: ihneď
Kontaktná adresa:
Ústav anatómie UPJŠ LF
 Šrobárova 2
 040 01 Košice
 e-mail: maria.orgonasova@upjs.sk
 Tel.: 055/234 3215

1 pracovné miesto odborného zamestnanca v oblasti IT na Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Náplň práce: Správa a technická podpora pri prevádzkovaní najmodernejších medicínskych simulátorov a ich využívaní v pedagogickom procese.
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • min. stredoškolské vzdelanie (v oblasti IT vítané)
 • skúsenosti v oblasti konfigurácie HW a SW vybavenia
 • znalosti počítačovej bezpečnosti
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • morálna bezúhonnosť

Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup: ihneď
Záujemcovia sa môžu informovať na: Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk
Tel.: 055/234 3341

1 pracovné miesto lektora / odborného asistenta na Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania (lektor)
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom programe (odborný asistent)
 • aktívna publikačná činnosť
 • prax v oblasti informatiky a štatistického spracovania údajov
 • účasť na grantových projektoch
 • aktívna znalosť anglického jazyka

Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup: ihneď
Záujemcovia sa môžu informovať na: Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk
Tel.: 055/234 3341


Študuj na UPJŠ