UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prístrojové vybavenie

3D systém virtuálnej projekcie

3D systém virtuálnej projekcie je inštalovaný v posluchárni č. 2 a bol navrhnutý tak, aby komplexne poskytoval funkcie 3D zobrazenia výučbového obsahu. Skladá sa z veľkoplošnej projekcie, učiteľského pracoviska a 3D kamery. Umožňuje projekciu 3D videí, 3D animovaných videí, 2D videí, real-time projekciu 3D modelov, 3D fotografií, obrázkov a 3D live videa z 3D kamier.

Videokonferenčné systémy

Videokonferenčné systémy Polycom HDX 9004, Huawei RP200 a PC zostava založená na SW videokonferenčných nástrojoch sú určené na vizuálnu spoluprácu na diaľku. Umožňujú realizovať viacbodovú komunikáciu v HD rozlíšení s podporou viacnásobných video a audio zdrojov.


Posledná aktualizácia: 03.02.2019