UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prvá Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ

„Zažívame neopakovateľnú udalosť, ktorá sa nezmazateľne zapíše do kroniky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ústrednú úlohu v tejto chvíli zohrávajú naši absolventi, ktorí sa po 50 rokoch znovu vrátili pred promočné kolégium svojej Alma Mater a opätovne prišli potvrdiť, že ich profesijný život a aj osobný život je nerozlučne spätý s prírodnými vedami, matematikou a informatikou a sú na to patrične hrdí. Pre fakultu je to tiež významný míľnik, ktorý vyjadruje, že fakulta obstála v skúškach času a prežila obdobie, ktoré sa už dá bilancovať nielen na základe plánov a dojmov, ale aj objektívnych kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov“. Týmito slovami privítal 26. apríla 2017 dekan fakulty doc. Semanišin prvých absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ, ktorí pred 50 rokmi v historickej aule univerzity vyslovili slávnostné „Spondeo ac polliceor“.

Pred 50 rokmi zažívali chvíle, ktoré odvtedy zažívali a zažívajú mnohé ďalšie generácie absolventov Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika.  Absolventom, ktorí sa zúčastnili prvej Zlatej promócie konanej v rámci Prírodovedeckých dní fakulty, dekan PF UPJŠ odovzdal diplom potvrdzujúci absolutórium v príslušnom, nimi absolvovanom, študijnom odbore.

Slávnostného aktu sa zúčastnilo dvanásť z osemnástich pozvaných absolventov:

 1. RNDr. Gizela Bucsayová
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  matematika - fyzika
 2. Mgr.Agnesa Budayová
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  fyzika – chémia
 3. Mgr. Ján Demčák
  fyzika
 4. RNDr. Ingrid Hympánová
  fyzika
 5. Judita Janišová
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  fyzika – chémia
 6. RNDr. Elena Pipíšová
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  biológia – chémia
 7. RNDr. Elemír Scholtz , PhD.
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  fyzika – chémia
 8. Mgr. Eleonóra Slouková
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  fyzika – chémia
 9. Mgr. Aneta Somerlíková
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  fyzika – chémia  
 10. RNDr.  Ladislav Šándor, CSc.
  fyzika
 11. RNDr. Peter Trenkler
  fyzika
 12. doc. RNDr. Viola Vavrinčíková , CSc.
  fyzika

Svoju neúčasť ospravedlnili:

 1. RNDr. Jozef Harakaľ
  fyzika
 2. RNDr. Božena Černáková
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  matematika - fyzika
 3. RNDr. Ľudmila Grešová
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  matematika – fyzika
 4. Nadežda Stollárová
  všeobecná biológia
 5. RNDr. Andrej Holod, CSc.
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
  biológia – chémia

Fotografie z r. 1967

 

 

 

Prezentácia

Fotogaléria (viac fotografií)


Posledná aktualizácia: 10.05.2017