Prejsť na obsah

Klub absolventov – Alumni Space

0minút, 59sekúnd

Vážení absolventi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,

vedenie fakulty má snahu dlhodobo udržiavať kontakty a rozvíjať vzťahy s absolventmi.

27. máj 2023 – Stretnutie absolventov a zamestnancov PF UPJŠ

Miesto konania:  Dom umenia v Košiciach, Tajovského 15  

Budeme radi, ak v prípade záujmu, využijete dostupné možnosti na kontakt so svojou Alma mater.

Od roku 1998 existuje na fakulte Klub absolventov-ALUMNI SPACE.

Cieľom klubu je vytvoriť priestor na komunikáciu nielen medzi absolventmi a fakultou, ale aj medzi absolventmi navzájom, a umožniť vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní poslania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Aktualizujte si svoj profil
Vyhľadajte kontakty na spolužiakov
Pripomeňte si s kým ste študovali


Členovia Klubu absolventov – Alumni space budú pravidelne informovaní o aktivitách a podujatiach na fakulte, budú sa môcť za zvýhodnených podmienok zúčastňovať kontinuálneho vzdelávania a ďalších vzdelávacích aktivít, ktoré fakulta realizuje v rámci celoživotného vzdelávania.


Zo života fakulty


Študuj na UPJŠ