Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

0minút, 28sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský, doktorandský) v akreditovaných študijných programoch.

doktorandské štúdium sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia na UPJŠ, ale aj z  iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia. Úspešným absolventom doktorandského štúdia je udelený titul “Philosophiae doctor” (PhD.).

Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na doktorandské štúdium:


Študuj na UPJŠ