Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

0minút, 28sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský, doktorandský) v akreditovaných študijných programoch.

doktorandské štúdium sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia na UPJŠ, ale aj z  iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia. Úspešným absolventom doktorandského štúdia je udelený titul “Philosophiae doctor” (PhD.).
Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na doktorandské štúdium.

 

Profily absolventov doktorandského štúdia
Požiadavky na prijímacie konanie

Študuj na UPJŠ