Prejsť na obsah

Prírodovedecká čajovňa

0minút, 52sekúnd

Čo je „Prírodovedecká čajovňa“?

Nejde len o nejakú virtuálnu čajovňu, kde by sme si čaj len predstavovali. Chceme naozaj rôznymi druhmi čaju, prípadne kávou, rozvoňať ľubovoľnú miestnosť na fakulte a vytvoriť tak reálny priestor, v ktorom sa od svojich kolegov alebo od svojich učiteľov dozviete a hneď aj rozdiskutujete, čo je nové vo vede u nás aj vo svete, na akom novom prístroji pracujú, kde sa ich vedná oblasť prelína s inými vednými oblasťami. A hlavne sa témy budeme snažiť vyberať tak, aby sme naplnili naše motto čajovní: „….rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali..

Do „Prírodovedeckej čajovne“ sú pozvaní všetci zamestnanci a študenti bez ohľadu na ich vedeckú profiláciu alebo študijný program. Veríme, že každý z nich si nájde niečo, čo obohatí obzor jeho poznania.

No posts

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011


Študuj na UPJŠ