Prejsť na obsah

Oddelenie pre vedu, výskum, rozvoj a doktorandské štúdium

1minút, 21sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice
E-mail: pf-veda@upjs.sk

 • vzdelávanie na 3. stupni
 • kvalifikačné postupy
 • vedecko-výskumné projekty z fakultných a domácich grantových schém
 • postodoktorandské pobyty
 • politika v oblasti otvorenej vedy a etiky vedy a výskumu
 • edičná činnosť
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2328
E-mail: andrea.fedorkova@upjs.sk
 • digitálna transformácia fakulty
 • rozvoj vzdelávacej a vedecko-výskumnej infraštruktúry
 • riadenie vnútorného systému kvality
 • Vedecká rada PF UPJŠ
 • spolupráca s podnikateľskými subjektmi a profesijnými organizáciami
 • rozvojové projekty z  POO a EŠIF a zahraničných grantových schém
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2155
E-mail: gabriel.semanisin@upjs.sk
Mgr. Lenka Ižariková 
tel.: 055/234 2153 
e-mail: lenka.izarikova@upjs.sk

Agenda:

 • kvalifikačné postupy
 • politika v oblasti otvorenej vedy a etiky vedy a výskumu
 • digitálna transformácia fakulty 
 • rozvoj vzdelávacej a vedecko-výskumnej infraštruktúry
 • riadenie vnútorného systému kvality 
 • Vedecká rada PF UPJŠ
 • spolupráca s podnikateľskými subjektmi a profesijnými organizáciami 
 • rozvojové projekty z POO a EŠIF a zahraničných grantových schém
 • edičná činnosť
RNDr. Dana Gecelovská, PhD.
tel.: 055/234 2123
e-mail: dana.gecelovska@upjs.sk

Agenda:

 • vzdelávanie na 3. stupni 
 • vedecko-výskumné projekty z fakultných a domácich grantových schém 
 • postodoktorandské pobyty 

Študuj na UPJŠ