Prejsť na obsah

Medzinárodné projekty

0minút, 18sekúnd

Medzinárodné projekty predstavujú významný rozvojový stimul fakulty. Sú zamerané na vedecko-výskumu spoluprácu a skvalitňovanie vzdelávania, rozvoj personálnych kapacít a vedecko-výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry. Ale predovšetkým prispievajú k lepšiemu etablovaniu fakultu v európskom vedecko-výskumnom a vzdelávacom priestore.

Aktuálne riešené projekty

Archív


Študuj na UPJŠ