UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská rada PF UPJŠ

Kto sme ?

Sme skupinou rôznorodých mladých ľudí, ktorých spája chuť niečo robiť. Našim poslaním je postarať sa o váš kultúrny život počas vašich akademických rokov na Prírodovedeckej fakulte. Preto nebuďte prekvapení, ak nás stretnete na akciách, ako je Imatrikulačný ples, Mikuláš, Prírodovedecké dni a pod.

Verte, že nie je jednoduché pripraviť dobré akcie, na ktoré by sa spomínalo ešte desaťročia. Ale na progrese usilovne pracujeme – osobne testujeme každú našu akciu. Mapujeme nedostatky, utužujeme kolektív, rozvíjame svoju kreativitu a zháňame kontakty. To všetko kvôli tomu, aby sa veci mohli posunúť na vyššiu úroveň, aby sme mali my aj Vy na čo spomínať. V prípade, že máte na nás nejaké otázky, prípadne dotazy, neváhajte a kontaktujte nás.

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2019