Prejsť na obsah

Študentská rada PF UPJŠ

6minút, 4sekúnd

Študentskú radu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ tvoria študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorých spája chuť niečo robiť. Staráme sa tak o kultúrny a spoločenský život študentov na fakulte. Preto nebuďte prekvapení, ak nás stretnete na akciách ako je Imatrikulačný ples, Prírodovedecké dni či Mikuláš. Môžete sa na nás obrátiť aj s akýmkoľvek problémom súvisiacim so štúdiom a životom na fakulte.

V našej rade vznikli tzv. bunky, z ktorých sa každá zaoberá určitou problematikou:

Dobrovoľníctvo

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dobrovoľníckymi aktivitami by sa mali skôr venovať na iných fakultách, ako je Filozofická fakulta alebo Fakulta verejnej správy. No aj my, Prírodovedci, chceme ukázať, že máme veľké srdcia, v ktorých sa skrýva túžba pomáhať núdznym. Zapájali sme sa do výzvy „Vianočný zázrak“, skrz ktorú sme darovali darčeky pre seniorov v domove dôchodcov. Prostredníctvom dobrovoľníckej oblasti sa môžu študenti zúčastniť Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu – DofE, čo je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť seba samého. V priebehu školského roka pre Vás máme pripravené aktivity, ktoré sa zameriavajú na rôzne druhy dobrovoľníctva – pomoc zvieratám, pomoc seniorom alebo podanie pomocnej ruky ľuďom bez domova.

EKO aktivity

„Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť.“ (Jacques-Yves Cousteau)

Príroda je pokladom pre nás všetkých, no v poslednom období môžeme vidieť všade okolo seba, že ju človek nechráni ani sa o ňu nestará tak, ako by mal. Ako prírodovedci, musíme ísť ostatným príkladom. V tejto oblasti sme zorganizovali hneď niekoľko aktivít – zbieranie odpadu v Mestskom parku v Košiciach alebo počas Európskeho týždňa redukcie odpadu sme zverejnili na IG a na FB rôzne zaujímavé informácie týkajúce sa ekológie alebo doby rozkladu odpadu. Medzitým sa konala aj ekologická výzva, do ktorej sa mnohí z Vás zapojili. V nasledujúcom období sa chceme zamerať na to, aby viac ľudí objavovalo krásu okolo nás a aby sme spoločne zistili, aká je príroda nádherná. Pretože prírodu môžeme skutočne milovať a oceniť len vtedy, keď ju spoznáme.

POPULARIZÁCIA VEDY A ŠTÚDIA

Naši členovia reprezentujú fakultu na veľtrhoch vysokých škôl, vypomáhajú počas Dňa otvorených dverí a sú aktívni aj na sociálnych sieťach, kde dávajú do pozornosti rozličné univerzitné a iné podujatia.

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ

Cieľom tejto bunky je pripraviť akcie, na ktoré by sa spomínalo ešte desaťročia. Na progrese našich akcií usilovne pracujeme, mapujeme nedostatky, utužujeme kolektív, rozvíjame svoju kreativitu a zháňame kontakty. To všetko kvôli tomu, aby sa veci mohli posunúť na vyššiu úroveň, aby sme mali my aj Vy na čo spomínať.

Medzi najväčšie akcie, ktoré organizujeme, patrí jednoznačne Imatrikulačný ples. Niekedy v polovici novembra čaká prvákov slávnostná imatrikulácia, kde im bude odovzdaný imatrikulačný list. V tento slávnostný deň sa prváci budú môcť zabaviť do sýtosti, a to už na spomínanom, Imatrikulačnom plese. Hoci je tento ples primárne určený pre prvákov, každoročne sa ho zúčastňujú aj študenti vyšších ročníkov, doktorandi a dokonca aj vyučujúci. Na plese nechýba ani výborné jedlo, tombola plná zaujímavých cien a predovšetkým skvelý DJ, ktorý sa stará o výbornú hudbu a zábavu až do rána.

Ďalším z významných podujatí sú Prírodovedecké dni. Tieto dni patria zároveň k najväčším sviatkom na fakulte.  Sú to dva dni v apríli, kedy si aspoň na chvíľu každý z nás oddýchne od školských povinností. Prírodovedecké dni predstavujú možnosť sa viac spoznať s kolegami a vyučujúcimi. Je to priestor pre spoločné stretnutia, zábavu a relax. Preto určite neprehliadnite ŠVK, ŠTRK, Sience Fest večer, ale aj výlet do prírody na Alpinku.

Okrem imatrikulačného plesu a Prírodovedeckých dní organizujeme aj Pub Quiz, Filmové večery so zaujímavými súťažami, Mikulášovicu, intrákovice, chodbovice… jednoducho všetky –ice plné zábavy a nových ľudí.

PRÍMES

Redakčná rada prináša spracované témy, ktoré by mohli čitateľov zaujať, informácie o aktuálnom dianí na našej fakulte. Rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktoré sa medzi nami ukrývajú – vyučujúci, doktorandi, študenti… všetkých ich pre Vás veľmi radi vyspovedáme. Prímes tak z veľkej časti tvoríte najmä VY a prispievať môže ktokoľvek, kto má chuť a čo povedať. Napokon, potvrdzuje to aj rôznorodosť našich rubrík, kde si môže prísť na svoje každý. Každoročne vydávame aj špeciálnu číslo, či tzv. príručku pre našich prvákov – a teda To najdôležitejšie pre prežitie nielen prvákov. Občasník je od minulého roka vydávaný predovšetkým v online podobe, no chystáme aj čísla, ktoré si budete môcť „ohmatať“ aj v realite. Archív najnovších čísel je prístupný aj na našej vlastnej webovej stránke.

Laura Tkáčiková
predsedníčka
Arleta Bacskaiová
podpredsedníčka
Zuzana Pavlišková
finančníčka
Bc. Juliana Hockicková
grafička
Matúš Baňas
Lenka Egriová
Viktória Gazdačková
Tamara Horňáková
Bc. Denisa Jacková
Andrea Maťašová
Michal Rosoľanka
Ema Vanátová

Hľadáme nových členov do nášho tímu, aby sme mohli spoločne rozbehnúť akcie, ktoré nás, prírodovedcov, ešte viac spoja a zblížia. Čo všetko musíte spĺňať? Jedinou podmienkou je chuť niečo robiť! Okrem toho, že budete mať možnosť realizovať sa v oblastiach, ktoré vás zaujímajú, spoznáte aj nových zaujímavých ľudí na fakulte a aj na univerzite. Vybrať si môžete z týchto oblastí:

  • Organizácia podujatí
  • Dobroviľníctvo
  • EKO aktivity
  • Popularizácia vedy a štúdia

Kontaktujte nás:

rada.pf.upjs@gmail.com

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

rada.pf.upjs@gmail.com


Študuj na UPJŠ