Prejsť na obsah

Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1minút, 31sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Telefónne číslo: 055 / 234 2181

Dekanát PF UPJŠ sídli v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach,
Šrobárová 2, 2. poschodie

Ing. Danka Kepičová

055 / 234 2180
danka.kepicova@upjs.sk

Telefónne číslo: 055 / 234 2181

Vedúca sekretariátu:

PhDr. Svetlana Libová
055 / 234 2179
svetlana.libova@upjs.sk

 

Sekretárka:

Jana Pavúková
055 / 234 2181
pfsekret@upjs.sk

Telefónne číslo: 055/234 2116

Vedúca oddelenia:

RNDr. Iveta Sováková
055 / 234 2116
iveta.sovakova@upjs.sk

Referát pre Bc. a Mgr. štúdium

Mgr. Denisa Štefaníková
055 / 234 2115
denisa.stefanikova@upjs.sk

Ing. Lucia Dancáková
055 / 234 2118
lucia.molnarova@upjs.sk

Referát pre doktorandské štúdium

Veronika Šoltýsová
055 / 234 2123
veronika.soltysova@upjs.sk

Mgr. Soňa Molnárová

055 / 234 2154
pfveda@upjs.sk

Ing. Zuzana Petruláková

055 / 234 2137
zuzana.petrulakova@upjs.sk

Mgr. Lenka Ižariková

055 / 234 2153
lenka.izarikova@upjs.sk

Referát personalistiky

JUDr. Jana Komanická

055 / 234 2131
jana.kimakova@upjs.sk

Zastupuje: Mgr. Martin Gall

055 / 234 2131
martin.gall@upjs.sk

Referát ekonomiky práce

PhDr. Lucia Pisarčíková

055 / 234 2151

Ing. Lenka Smreková

055/ 234 2133
lenka.smrekova@upjs.sk

Referát rozpočtu a financovania

Ing. Jana Paucová

055/ 234 2141
jana.paucova@upjs.sk

Ing. Ema Dovhunová

055 / 234 2114
ema.dovhunova@upjs.sk

Vedúca oddelenia 
Konzultant pre VO

Mgr. Hana Žežulová

055 / 234 2136
hana.zezulova@upjs.sk

Administratíva

Ing. Silvia Krištofová

055 / 234 2121
silvia.kristofova@upjs.sk

Ing. Tímea Šeňová

055 / 234 2158
timea.senova@upjs.sk

Revízie elektrických zariadení

Ing. Ľubomír Kačur

055 / 234 2162
lubomir.kacur@upjs.sk

Správa budov a havárie

Jozef Dlugoš

055 / 234 2126
jozef.dlugos@upjs.sk

František Liško

055 / 234 2271
frantisek.lisko@upjs.sk

Podateľňa

Viera Vašková

055 / 234 2135
viera.vaskova1@upjs.sk

Archív

Mgr. Anna Havrilová

055 / 234 2124
anna.havrilova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ