Prejsť na obsah

60. výročie Prídovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

1minút, 16sekúnd

Všetko najlepšie ALMA MATER!

Napriek tomu, že Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach bola oficiálne zriadená 8. februára 1963 vládnym uznesením č. 17/1963 Zb., svoju činnosť slávnostne zahájila 2. marca roku 1963 v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach.

Aktuálny rok 2023 je rokom 60. výročia vzniku našej ALMA MATER. Jej šesťdesiatročné pôsobenie,jeho prínos i význam si pripomenieme viacerými spomienkovými akciami a podujatiami pre absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i širokú verejnosť.  

Z histórie fakulty

Pri svojom slávnostnom zahájení činnosti mala fakulta iba prvý ročník s 54 poslucháčmi, ktorí začali študovať v Košiciach už v septembri 1962, keď Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, so súhlasom nadriadených orgánov, dislokovala do Košíc časť svojich študentov 1. ročníka, zapísaných do učiteľských kombinácií matematika-fyzika, fyzika-chémia a biológia-chémia.


Podujatia a aktivity uskutočnené v rámci osláv

Sprievodné podujatia a aktivity

Hlavní sponzori

Ďalší sponzori

Študuj na UPJŠ