Prejsť na obsah

Partnerská škola

2minút, 0sekúnd

V dôsledku odlivu vedomostného kapitálu, nielen na Slovensku ale zvlášť v regiónoch východného Slovenska a vzhľadom na znižujúci sa záujem o štúdium prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na vysokých školách ako aj minimálne vedomosti o kvalite výučby v domácom prostredí, sa vedenie fakulty rozhodlo iniciovať užšiu spoluprácu medzi Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a strednými školami, ktoré majú záujem stať sa jej partnerskými školami.

                    

Označenie Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach je udeľované školám, ktoré sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi a ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú.

Uzatvorením zmluvy o partnerstve s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach získali status Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach tieto stredné školy:

Udelenie statusu Partnerská škola
Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach   
Gymnázium v Snine 
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove   
Gymnázium Poštová 9 v Košiciach

Tlačová správa, 13.12.2017: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach iniciuje spoluprácu so strednými školami


Študuj na UPJŠ