Prejsť na obsah

Partnerská škola

1minút, 29sekúnd

V dôsledku odlivu vedomostného kapitálu, nielen na Slovensku ale zvlášť v regiónoch východného Slovenska a vzhľadom na znižujúci sa záujem o štúdium prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na vysokých školách ako aj minimálne vedomosti o kvalite výučby v domácom prostredí, sa vedenie fakulty rozhodlo iniciovať užšiu spoluprácu medzi Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a strednými školami, ktoré majú záujem stať sa jej partnerskými školami.

Uzatvorením zmluvy o partnerstve s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach získali status Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach tieto stredné školy:

Gymnázium duklianskych hrdinov
vo Svidníku
20.10.2016
www.gdh.sk

Gymnázium Pavla Horova
v Michalovciach
27.10.2016
www.gphmi.sk

Gymnázium
v Snine
16.11.2016
www.gymsnina.sk

Gymnázium Leonarda Stöckela
v Bardejove
16.11.2016
www.gymlsbj.sk

Gymnázium sv. Moniky
v Prešove
10.01.2017
www.gymonika.sk

Gymnázium Alejová 1
 v Košiciach
13.12.2016
www.galeje.sk

Gymnázium Poštová 9
v Košiciach
15.12.2016
www.gympos.sk

Gymnázium a Základná škola sv. Mikuláša v Prešove
19.12.2016
www.zsgmik.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana
v Prešove
9.12.2016
www.gjar-po.sk

Gymnázium Šrobárova 1,
 Košice
12.12.2017
srobarka.sk

Gymnázium P.J. Šafárika
v Rožňave
3.9.2018
gymrv.edupage.org

Gymnázium Cyrila Daxnera Mikuláša vo Vranove nad Topľou
4.9.2018
gcd.edupage.org

Gymnázium v Sobraniach,
Kpt. Nálepku 6
20.11.2018
www.gsobrance.edupage.skŠtuduj na UPJŠ