Prejsť na obsah

Sekretariát dekana a tajomníčky

0minút, 9sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice
Telefónne číslo: 055 / 234 2181

Vedúca sekretariátu:

PhDr. Svetlana Libová

tel.: 055/234 2179
e-mail: svetlana.libova@upjs.sk

Sekretárka:

Jana Pavúková

tel.: 055/234 2181
e-mail: pfsekret@upjs.sk

Študuj na UPJŠ