UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Sekretariát dekana a tajomníčky

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Telefónne číslo: 055 / 234 2181

PhDr. Svetlana Libová
vedúca sekretariátu
tel.: 055/234 2179
e-mail: svetlana.libova@upjs.sk
Jana Pavúková
sekretárka
tel.: 055/234 2181
e-mail: pfsekret@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 20.08.2021