Prejsť na obsah

Virtuálna stránka univerzity

4minút, 6sekúnd

AiS2

Akademický informačný systém (AiS2) slúži na vedenie a správu všetkých potrebných informácií o tvojom štúdiu: od zapísaných predmetov, rozvrhov, cez údaje o akomkoľvek predmete a študijnom programe až po vkladanie záverečných prác či žiadostí o ubytovanie. Cez AiS2 sú ti súčasne zdieľané podstatné správy od vedenia univerzity a vyučujúcich, ako napríklad informácie o vypísaných termínoch skúšok, zmenách v harmonograme a pod.

Ak si sa po otvorení AiS-u ihneď stratil, nemusíš sa obávať. Stačí sa pozrieť na textové alebo videomanuály, ktoré sa ti v ňom pomôžu zorientovať. Nájdeš ich po prihlásení sa do AiS-u v pravom hornom rohu.

Tvoj “@student.upjs.sk” email

Na univerzite komunikujeme okrem AiS-u aj prostredníctvom univerzitných mailov na Outlooku. Tieto maily sú vo formáte

  • (osobné číslo)@upjs.sk
  • meno.priezvisko@student.upjs.sk
  • zamestnanci majú iba meno.priezvisko@upjs.sk

Pre študentov platí povinnosť využívať na komunikáciu tento študentský mail. Preto ak chceš poslať mail svojmu vyučujúcemu, je ho potrebné poslať z tohto mailu a nie z tvojho súkromného emailu. Týmto spôsobom sa dokážeš pripojiť či už prostredníctvom webového prehliadača alebo cez aplikáciu v tvojom počítači.

Wi-Fi a EduRoam

V objektoch univerzity majú všetci študenti k dispozícii Wi-Fi sieť s názvom eduroam (EDUcation ROAMing). Využívanie tejto siete je počas celého štúdia bezplatné. Avšak, pred jej používaním je potrebné si do nej nastaviť prístup. To vieš zrealizovať prostredníctvom jednoduchého návodu.

Bezplatný Microsoft Office 365

Jedným z veľmi prospešných benefitov, ktorý ti štúdium na UPJŠ prináša, je prístup k bezplatnému stiahnutiu si balíka Microsoft Office. To znamená, že počas svojho štúdia budeš môcť využívať plné verzie programov ako Word alebo Powerpoint, bez ktorých sa jednoducho nezaobídeš. Ako bonus máš navyše možnosť využiť aj cloudové úložisko s kapacitou 1 TB. Prihlasuješ sa doň cez údaje k mailu. Pomôže ti tento návod.

MS Teams

Možno, že tento odsek bude už pre teba zbytočný, ale je potrebný – už len z informačného hľadiska. Počas pandémie sa aj na našej univerzite udomácnil tzv. “tíms”, teda MS Teams ako komunikačný prostriedok – od prednášok, seminárov až k formálnym a neformálnym stretnutiam: vo chvíľach, keď fyzická prítomnosť všetkých je problémom. Prihlasuješ sa doň prostredníctvom študentského emailu. Odporúčame ti stiahnuť si ho priamo do PC alebo mobilu, v prehliadači totiž nefunguje vždy spoľahlivo. Pozri sa aj na to, Ako používať Teams a taktiež na rozšírený návod s rozsiahlymi popismi.

Moodle a e-learning

Spoločne s MS Teams sa na UPJŠ využíva aj tzv. “múdl”. Ide o vzdelávací systém v online forme – prostredníctvom neho sa prihlásiš na konkrétny predmet, v rámci ktorého budeš mať naplánované zadania, testy, texty a ďalšie potrebné súčasti výučby na jednom mieste. Prihlasuješ sa doň cez login z AiS-u. Avšak, nie každý predmet nevyhnutne využíva Moodle. Informácie pre konkrétne prípady sú v elektronickej nástenke predmetu v AiS-e, ktorú nájdeš na ľavom paneli ponuky v študentskom zobrazení. Viac o digitálnych formách vzdelávania nájdeš na stránke univerzitného webu e-learning.

Intranet

Vnútrouniverzitná sieť, ktorou je práve intranet, slúži na uchovávanie všetkých potrebných údajov, dokumentov, odkazov a všetkého toho, čo sa spája s našou univerzitou. Skutočne ide o médium, cez ktoré sa dostaneš k čomukoľvek, čo budeš potrebovať: od všetkých informačných systémov, cez služby Univerzitnej knižnice, k možnosti rezervovať si univerzitný mikrobus, objednať si obed z jedálne alebo ubytovanie na internátoch. Všetko je tu prehľadne na jedno mieste.

Sociálne siete UPJŠ

Ak si sa ešte nestal sledovateľom univerzitného Facebooku, LinkedInu, Youtubu, Twitteru, Instagramu alebo TikToku, teraz je ten správny čas. Práve prostredníctvom sociálnych médií získaš aktuálne informácie o dianí vo všetkých oblastiach univerzity. Navyše, fakulty, katedry či ústavy mávajú svoje samostatné profily, na ktorých uverejňujú všetky podstatné informácie o svojej činnosti a budúcich aktivitách.


Študuj na UPJŠ