Prejsť na obsah

Akademický senát

2minút, 37sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice
Predseda Akademického senátu
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
 • prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc. – predseda
 • RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.
 • doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
 • RNDr. Alena Gessert, PhD.
 • Viktória Mesarčová
 • doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
 • Emília Kipikašová
 • Bc. František Kurimský
 • RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. – predseda
 • prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
 • doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
 • doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
 • doc. JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.
 • doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
 • Ing. Miron Kuzma, PhD.
 • Mgr. Barbora Hennelová
 • Mgr. Viktor Pristaš
 • Timea Regecová
 • Simona Goliašová
 • RNDr. Peter Gurský, PhD. – predseda
 • RNDr. Linda Petijová, PhD.
 • doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
 • doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
 • RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD.
 • Mgr. Marián Kulla, PhD.
 • Juliana Hockicková
 • Ladislav Görög
 • Bc. Denisa Jacková
 • Timea Regecová
 • Emília Kipikašová
 • Bc. František Kurimský
 • Terézia Kurimská
 • Simona Goliašová
 • Viktória Mesarčová
 • Mgr. Barbora Hennelová
 • Mgr. Viktor Pristaš
 • RNDr. Rastislav Serbin, PhD. – predseda
 • RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.
 • doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
 • Juliana Hockicková
 • Ladislav Görög
 • Bc. Denisa Jacková
 • Terézia Kurimská


Študuj na UPJŠ