Prejsť na obsah

ERASMUS+ A INÉ ZAHRANIČNÉ MOBILITY

0minút, 53sekúnd

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj! 

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Prečo ERASMUS+?

Osobné skúsenosti účastníkov – študentov medziodborového a jednoodborového štúdia na mobilite ERASMUS+

Informačné semináre

Na seminároch sa dozviete viac o možnostiach štúdia a stáži v rámci ERASMUS+, o osobných skúsenostiach účastníkov,…

Výzvy na prihlasovanie

Aktuálne výzvy na prihlasovanie pre študentov na štúdium a stáž a výzvy na krátkodobé mobility doktorandov.

Erasmus+ mobility – štúdium

Erasmus+ mobility – stáž

Koho kontaktovať?

Viac o programe Erasmus+

Iné mobilitné programy a granty

Užitočné linky


Študuj na UPJŠ