Prejsť na obsah

Erasmus+ a iné zahraničné mobility

0minút, 55sekúnd

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Prečo ERASMUS+?

Osobné skúsenosti účastníkov – študentov medziodborového a jednoodborového štúdia na mobilite ERASMUS+

Informačné semináre

Na seminároch sa dozviete viac o možnostiach štúdia a stáži v rámci ERASMUS+, o osobných skúsenostiach účastníkov,…

Výzvy na prihlasovanie

Aktuálne výzvy na prihlasovanie pre študentov na štúdium a stáž a výzvy na krátkodobé mobility doktorandov.

Mobilitné možnosti pre študentov v rámci Erasmus+

Mobility options for students within the Erasmus+ programme

Erasmus+ mobility – štúdium

Erasmus+ mobility – stáž

Koho kontaktovať?

Viac o programe Erasmus+

Iné mobilitné programy a granty

Užitočné linky


Študuj na UPJŠ