Prejsť na obsah

Prírodovedecká čajovňa

0minút, 57sekúnd


Čo je „Prírodovedecká čajovňa“?

Nejde len o nejakú virtuálnu čajovňu, kde by sme si čaj len predstavovali. Chceme naozaj rôznymi druhmi čaju, prípadne kávou, rozvoňať ľubovoľnú miestnosť na fakulte a vytvoriť tak reálny priestor, v ktorom sa od svojich kolegov alebo od svojich učiteľov dozviete a hneď aj rozdiskutujete, čo je nové vo vede u nás aj vo svete, na akom novom prístroji pracujú, kde sa ich vedná oblasť prelína s inými vednými oblasťami. A hlavne sa témy budeme snažiť vyberať tak, aby sme naplnili naše motto čajovní: „….rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali..

 ♦♦♦

  Do „Prírodovedeckej čajovne“ sú pozvaní všetci zamestnanci a študenti bez ohľadu na ich vedeckú profiláciu alebo študijný program. Veríme, že každý z nich si nájde niečo, čo obohatí obzor jeho poznania.


Ak vás zaujíma o akých témach sa už diskutovalo pozrite si ARCHÍV.


Študuj na UPJŠ