UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Veda mení svet

Medzinárodná iniciatíva za ochranu jaskýň

V prestížnom časopise Conservation Letters (Wynne et al. 2021) bola publikovaná rámcová koncepcia širšieho medzinárodného tímu smerujúca k účinnej ochrane subteránneho biómu na globálnej úrovni. Na príprave tejto koncepcie sa podieľal aj profesor Ľubomír Kováč z ÚBEV PF UPJŠ. So svojím tímom sa dlhodobo venuje výskumu a ochrane jaskýň a iných podzemných biotopov na Slovensku ale aj vo svete.  

Mapa dlhodobej spolupráce slovenských a amerických vedeckých inštitúcií

Medzinárodný rozmer UPJŠ preukazuje živá a dlhodobá vedecká spolupráca s americkými partnermi vo všetkých nami ponúkaných študijných odboroch. Pozrite si zoznam partnerských pracovísk Prírodovedeckej fakulty, či iných vysokých škôl na Slovensku, ktorý pripravilo Veľvyslanectvo USA v Bratislave.

Rodina pórovitých materiálov UPJŠ sa rozšírila o dvoch nových členov

Koncom roku 2020 bola skratka UPJŠ predstavená nielen ako skratka našej univerzity, ale aj ako skratka MOF materiálov, ktoré boli pripravené na Katedre anorganickej chémie. Aktuálne k nim pribudli dva nové pórovité koordinačné polyméry, ktoré rozšírili rodinu UPJŠ materiálov. Výsledky svojej práce doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. a kolektív publikovali v prestížnom britskom časopise RSC Advances

 

Nové zlúčeniny striebra proti baktériám a rakovine

Veľká časť výskumu vo svete sa orientuje na vyvíjanie nových druhov liečiv s antimikrobiálnymi, protirakovinovými či ďalšími inhibičnými účinkami. Aj pracovná skupina doc. RNDr. Zuzany Vargovej, Ph.D. na Katedre anorganickej chémie PF UPJŠ sa zameriava na prípravu a charakterizáciu nových, prevažne strieborných a zinočnatých koordinačných zlúčenín

3D tlačou k lepšej manipulácii s vakcínami

Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo viaceré slovenské  univerzity s kapacitami pre 3D tlač, aby pomohli pri výrobe stojanov na základe už existujúceho  trojrozmerného digitálneho modelu

Interakcia na požiadanie – ex-so-tic(ká) súčiastka

Najnovšie trendy v mikroelektronike výrazne ťažia z poznatkov fyzikálneho výskumu teoretickej fyziky a spinovej-elektroniky. Vďaka výsledkom výskumu sa darí zvyšovať rýchlosť, kapacitu a stabilitu ukladania dát na pamäťových médiách, čím sa zvyšuje výkon počítačov alebo smartfónov

Potravný reťazec jaskynných predátorov

Podzemné ekosystémy sú tajuplnou, starostlivo ukrytou súčasťou prírody, avšak hrajú jednu z kľúčových úloh v spleti života na Zemi. Jaskyne predstavujú bránu do podzemia a ponúkajú príležitosť študovať skryté ekosystémy, ktorých fungovanie nie je stále dostatočne pochopené.

Strieborné nanočastice za využitia lišajníkov

Vedci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied a Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach dokázali s využitím mechanochémie syntetizovať za použitia lišajníkov strieborné nanočastice kde výrazne zvýšili  antibakteriálnu aktivitu.

Najmenší zlatokopi

Kolektív autorov z Katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ publikoval prácu o charakterizácii mikroorganizmov, podieľajúcich sa na kolobehu zlata v prírode, izolovaných z poslednej aktívnej zlatej bane na Slovensku v Hodruši-Hámroch.

Majstrovské triedy v časticovej fyzike - Masterclasses 2021

V snahe priblížiť stredoškolákom mikrosvet populárnou formou kolektív IPPOG so sídlom v laboratóriu CERN organizuje po celom svete Majstrovské triedy v časticovej fyzike. Jednou zo štyroch univerzít, ktoré sú organizátorom slovenskej verzie tohtoročných Masterclasses je aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach