UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Veda mení svet

Najmenší zlatokopi

Kolektív autorov z Katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ publikoval prácu o charakterizácii mikroorganizmov, podieľajúcich sa na kolobehu zlata v prírode, izolovaných z poslednej aktívnej zlatej bane na Slovensku v Hodruši-Hámroch.

Majstrovské triedy v časticovej fyzike - Masterclasses 2021

V snahe priblížiť stredoškolákom mikrosvet populárnou formou kolektív IPPOG so sídlom v laboratóriu CERN organizuje po celom svete Majstrovské triedy v časticovej fyzike. Jednou zo štyroch univerzít, ktoré sú organizátorom slovenskej verzie tohtoročných Masterclasses je aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

V súčasnej dobe, kedy sa svet ocitol v epicentre najhoršej pandémie od roku 1920 sa vedecké tímy celého sveta snažia svoj výskum zamerať na diagnostiku, liečbu a zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Genóm ľubovníka do posledného písmena

Napriek pokrokom v syntetickej chémii sú príroda a liečivé rastliny stále bohatým zdrojom látok používaných v prevencii a liečbe mnohých ochorení. Tím katedry genetiky ÚBEV PF UPJŠ pod vedením profesorky Evy Čellárovej sa v spolupráci s výskumníkmi z Číny a Kanady podieľal na charakterizácii kompletného genómu jednej z najdlhšie používaných liečivých rastlín, ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) a na objasnení biosyntetickej dráhy melatonínu, ktorý bol publikovaný v prestížnom časopise Journal of Pineal Research

Štatisticko fyzikálne metódy = nástroj na opravu poškodeného videa

Poznanie mikroskopickej podstaty magnetizmu možno využiť aj v oprave chýbajúcich častí obrazu. Výskumná skupina z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, pod vedením prof. RNDr. Milana Žukoviča, PhD. skúma využitie spinových modelov v oblasti predikcie chýbajúcich priestorových dát, ktoré môžu byť využité aj za účelom rekonštrukcie digitálneho obrazu a videa

Pomenovanie nových pórovitých materiálov nesie názov UPJŠ

Na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied  PF UPJŠ sa realizuje  dlhoročný výskum pórovitých materiálov typu metal-organic frameworks. Tento rok, výsledky svojej práce RNDr. Miroslav Almáši, PhD. a kolektív publikovali v prestížnom britskom časopise RSC Advances, ktorý je pod záštitou Britskej kráľovskej chemickej spoločnosti....

Klimatická zmena a prehrievanie miest

Prebiehajúca klimatická zmena prináša aj negatívne zmeny klímy v zastavaných územiach, čo zhoršuje životné podmienky obyvateľov miest. Výskumníci z Ústavu geografie PF UPJŠ pomocou softvéru GRASS GIS realizovali výskum tohto problému pre Košice, pričom do výskumu zapojili aj študentov geografických študijných programov. 

Záhadná skupina cerobrospinálny mok-kontaktujúcich neurónov je pravdepodobne ešte záhadnejšia

Výskumná skupina z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach , vedená Doc. RNDr. Zuzanou Daxnerovou, CSc. v spolupráci s tímom Laboratories of Pharmacology Univerzity v Miláne publikovala v prestížnom neurobiologickom časopise The Journal of Comparative Neurology výsledky experimentov zaoberajúcich sa neurónmi kontaktujúcimi cerebrospinálny mok v mieche hlodavcov