UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Veda mení svet

Chráňte sa - kliešte môžu kedykoľvek zaútočiť!

V spolupráci s tímom „Tick Research Team“, pôsobiacom na Katedre fyziológie živočíchov Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ
sa už niekoľko rokov na trh dostávajú „protikliešťové ponožky“, vyrábané v spoločnosti Chemosvit, Fibrochem.

Skrytý mikrosvet Prešovského Solivaru

Mohli sme nahliadnuť do nepoznaného mikrosveta...tak by opísal svoj objav kolektív z Katedry mikrobiológie, ktorého výskum je zameraný na extrémofilné mikroorganizmy. Také, ktoré žijú v podmienkach nepredstaviteľných pre život.

Deň v teréne

v rámci projektu Environment for the Future by Scientific Education 

Potreba zvyšovania záujmu mladej generácie o stav životného prostredia si vyžaduje komplexný prístup k rozvíjaniu environmentálnych zručností. V rámci projektu EFFUSE bol dňa 12. apríla 2022 realizovaný terénny výjazd so žiakmi a učiteľmi v povodí rieky Laborec za účelom zvyšovania úrovne environmentálnej gramotnosti.

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Merania s novou metódou deklasterizácie jetu experimentom ALICE ukazujú cestu, ako pomocou analýzy oblasti mŕtveho kužeľa zmerať priamo hmotnosť kvarkov, ktoré sa inak vyskytujú v prírode len uväznené v hadrónoch. Prelomový výsledok bol publikovaný 18. 05. 2022 v prestížnom časopise Nature [1,2]. Jeho spoluatormi sú aj vedeckí pracovníci z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky

Kybernetická bezpečnosť – aktuálna téma pre vysielanie TV relácie VAT

Dňa 27.04.2022 sa na pôde Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 uskutočnilo natáčanie  pre reláciu RTVS s názvom Veda a technika, VAT. Témou jej ďalšej časti je kybernetická bezpečnosť a pozvaným hosťom  RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., vedúci Laboratória kybernetickej bezpečnosti na UPJŠ

Nové príležitosti Slovenska vo vesmírnom vývoji pre ESA

Slovensko od 17. marca 2022 postúpilo o krok bližšie k plnohodnotnému členstvu v Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Stali sme sa asociatívnym členom ESA (Associate member state), oznámil to Generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher na 306. zasadnutí Rady ESA.