Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

0minút, 36sekúnd

Dekan

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2119, 234 2211
E-mail: pfsekret@upjs.sk, roman.sotak@upjs.sk

Prodekani

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
štatutárny zástupca dekana

Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2117, 234 2540
E-mail: marian.kires@upjs.sk
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2155, 234 2324
E-mail: renata.orinakova@upjs.sk
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prodekan pre vonkajšie vzťahy
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2108, 234 2453, +421 917 102 480
E-mail: michal.gallay@upjs.sk

Tajomníčka fakulty

Ing. Danka Kepičová
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2180
E-mail: pfsekret@upjs.sk, danka.kepicova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ