Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí

1minút, 53sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý bude lokalizovaný do areálov:

9.00 –  9.20 h

Otvorenie DOD členmi vedenia fakulty, súbežne v aule SA1A1 (P1),Jesenná 5 / Park Angelinum 9 a v aule RB0A5 (M5) ** Šrobárova 2 / Moyzesova 11

Organizačné pokyny DOD, všeobecné informácie o prednostiach a špecifikách štúdia prírodných vied na UPJŠ.

Dozvieš sa podrobnosti o podmienkach prijatia na štúdium prírodných vied, v čom sme výnimoční, aké možnosti sa ti otvoria počas štúdia a po jeho skončení. Už teraz si môžeš prečítať o o skúsenostiach našich študentov zo zahraničných stáží a štúdia.

9.30 – 13.00 h

Aktivity na jednotlivých ústavoch fakulty (program)

V úvodnej prednáške o štúdiu na danom ústave, získate predstavu o štúdiu a možnostiach uplatnenia v praxi.

Prednášky /workshopy/ prehliadka priestorov a laboratórií

Z vlakovej a autobusovej stanice je to na Šrobárovu 2 (zastávka Alžbetina, Rektorát UPJŠ) alebo Jesennú 5 (zastávka Zimná alebo Radnica Starého Mesta) električkou či autobusom 10 minút, pešo asi 20 minút.
Vzdialenosť medzi areálmi Jesenná 5 a Šrobárova 2 – cca 15 min. chôdze.

Výučbové a výskumné priestory ústavov
Zisti o nás viac
Virtuálny DOD 2022
Aftermovie DOD UPJŠ 2022
Virtuálna prehliadka

Študuj na UPJŠ