Prejsť na obsah

Centrum aplikovanej informatiky

0minút, 33sekúnd
Centrum
aplikovanej informatiky

Centrum aplikovanej informatiky zabezpečuje údržbu a rozvoj infraštruktúry Prírodovedeckej fakulty. Služby oddelenia smerujú k používateľom formou prevádzkovania šiestich fakultných počítačových učební, poskytovaním helpdeskového systému pre všetky počítačové stanice zamestnancov PF, skvalitňovaním služieb pre študentov (možnosť využívania počítačových učební pre riešenie zadaní, projektov), vytváraním resp. inovovaním infraštruktúry fakulty, prispievajú k budovaniu a správe kamerového a bezpečnostného systému PF.

Aktuality

Zobraziť viac

Park Angelinum 9,
040 01 Košice

pf-helpdesk@upjs.sk

+421 55 234 2201


Študuj na UPJŠ