Prejsť na obsah

1 Deň vysokoškoláka na UPJŠ

2minút, 40sekúnd

1 Deň vysokoškoláka na UPJŠ 2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 24. a 25. mája 2022 zorganizovala Jeden deň vysokoškoláka. Približne 500 žiačok a žiakov zo stredných škôl v Košickom a Prešovskom kraji si vyskúšali, ako prebiehajú prednášky, semináre či cvičenia na špecializovaných pracoviskách Prírodovedeckej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Program bol určený pre študentov prvého, druhého a tretieho ročníka stredných škôl, ktorých výber vysokej školy na rozdiel od ich starších spolužiakov, maturantov, ešte len čaká.

„Jeden deň vysokoškoláka má v prvom rade poskytnúť študentom stredných škôl jedinečnú príležitosť nezáväzne si vyskúšať štúdium na UPJŠ, priamo sa oboznámiť s priestormi, vybavením a pedagógmi univerzity. Naším cieľom je, aby študent, ktorý si podá prihlášku na UPJŠ, bol adekvátne a včas informovaný o tom, čo mu univerzita môže počas štúdia poskytnúť a naopak, aké nároky na neho budú kladené,“ priblížil rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Stredoškoláci mali na výber z bohatej ponuky reálne vyučovaných premetov, ktorú zostavili jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity. Program prebiehal oba dni v dopoludňajších hodinách súbežne na všetkých fakultách a pracoviskách,  približne od 9. do 13. hodiny. Pripravené boli aj popularizačno-osvetové prednášky na aktuálne témy ako kybernetická bezpečnosť, problematika životného prostredia a klimatických zmien, šírenie dezinformácií či správny výber vysokej školy, ktoré bolo možné sledovať aj online na facebookovom profile UPJŠ. V rámci prednášok si stredoškoláci zasúťažili v kvízoch, tí najšikovnejší boli odmenení univerzitnými Thermo Mini cup-mi.

1. INTERNET – DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN 
    RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (Tím pre riešenie bezpečnostných incidentov UPJŠ)
2. ČLOVEK, TVOR EKO-LOGICKÝ
    RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.  (Rada strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita)
3. OVER SI FAKTY S UPJŠ FILOZOFICKOU FAKULTOU
    doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., Mgr. Peter Getlík, PhD. (Filozofická fakulta)
4. 4 KROKY K VÝBERU VYSOKEJ ŠKOLY
    Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. (Univerzitné poradenské centrum – UNIPOC)

„Chápeme, že cesta zo vzdialenejších miest až do Košíc môže byť prekážkou osobnej účasti žiakov stredných škôl, preto sme sa rozhodli pre hybridný formát podujatia a vybrané prednášky sme sprístupnili aj v online priestore sociálnych sietí,“ informovala prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou a organizátorka podujatia Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ, doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. Záznamy z jednotlivých prednášok sú dostupné na našom Facebooku.

Pozrite si, ako stredoškoláci zvládli Jeden deň vysokoškoláka na UPJŠ

Ďakujeme za účasť všetkým žiakom stredných škôl ako aj ich pedagógom.

Vyučujúci UPJŠ 🙂


Študuj na UPJŠ