UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zo života fakulty

(Ne)sedíme len tak za počítačom - Esportujeme

Patriť k ESPORT UPJŠ znamená zúčastňovať sa na bootcampoch, ktoré sa konajú najmä pred dôležitými zápasmi, kde sa môžu členovia zlepšovať ale aj utužovať tím nielen cez obrazovku počítača. Tieto sústredenia sa odohrávajú v miestnosti s kvalitným vybavením, kam môžu hráči UPJŠ zavítať aj vo svojom voľnom čase a trénovať. Okrem iného reprezentujú našu školu v medziuniverzitných ligách v rámci Slovenska

Chémia online, alebo všetko sa dá keď sa chce

Už druhý rok sa všetky krajské kolá Chemickej olympiády, organizované Ústavom chemických vied našej fakulty organizujú pod „taktovkou pandémie“ dištančne. Ak by si niekto myslel, že to nemá zmysel a nie je to objektívne, opak je pravdou.

S úctou spomíname...

Univerzita, fakulta a mnohí blízki spolupracovníci sa so zármutkom lúčia s doc. RNDr. Petrom Javorským, DrSc.. S človekom, ktorý zanechal hlbokú stopu svojim dlhoročným pôsobením na mnohých úrovniach ich fungovania

Temná strana svetla – online prednášky

Svetelné znečistenie je vážnym celosvetovým problémom dnešnej civilizácie. Pri príležitosti Medzinárodného týždňa tmavého neba sa dňa 8. apríla 2021 od 18:30 hod. uskutočnia online prednášky Temná strana svetla a Parky tmavej oblohy na Slovensku. Podujatie sa uskutoční prostredníctvom videokonferenčného systému UPJŠ v Košiciach

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

V oblasti vysokoškolského štúdia dáva tento zaujímavý a hodnotný program EU príležitosť študentom stráviť určitý čas v zahraničí za účelom rozšíriť svoje vedomosti, zlepšiť svoje poznatky či zručnosti alebo získať možnosť zamestnania po ukončení štúdia

30. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...
Pozývame Vás na online čajovňu,  ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2021 a ktorej ústrednou témou je COVID 19

Výherca súťaže vyhlásenej v rámci virtuálneho DOD PF UPJŠ

Všetci, ktorí zadali otázku do komentárov počas živého vysielania virtuálneho Dňa otvorených dverí na našej fakulte, boli zaradení do žrebovania v rámci propagačnej súťaže Vyhrajte smart hodinky. Jej víťazom sa stal študent košického gymnázia Trebišovská Roland Kažimír

ONLINE divadelné predstavenie

I keď aktuálna pandémicka situácia a z toho vyplývajúci núdzový stav v spoločnosti nedovoľujú organizovať spoločenské podujatia, vedenie fakulty s cieľom zachovať tradíciu divadelného predstavenia, ktoré tradične organizuje v úvode roka, ponúklo zamestnancom fakulty alternatívnu formu, online predstavenie J. Straussa - NETOPIER.

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Na prahu nového roka, 10. januára 2021, vo veku 93 rokov sa skončila životná púť RNDr. Margity Rychlovej, CSc., ktorá pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach od prvých rokov jej existencie a podieľala sa na rozvoji genetiky