UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zo života fakulty

33. Prírodovedecká čajovňa – opäť ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...
Pozývame Vás na online čajovňu,  ktorá sa uskutoční dňa 8. decembra 2021 na aktuálnu tému Prehrievanie miest – geografické a ekologické súvislosti.

Stretnutie dekana so študentmi pri príležitosti Dňa študentstva

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva stretol dňa 12. novembra 2021 so študentmi, ktorí v akademickom roku 2020/2021 dosahovali vynikajúce študijné výsledky a úspešne reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti

Olympiáda v informatike – priestor pre motiváciu žiakov k tvorivej činnosti

Olympiáda v informatike (OI) je individuálna súťaž žiakov stredných škôl riešiacich úlohy z informatiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti. Vyhlasovateľom OI pre daný ročník je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou OI. Olympiáda má dve kategórie. Kategória A je určená pre žiakom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl. Ľahšia, kategória B, je určená prvákom a druhákom strednej školy.

Univerzita získala cezhraničný projekt zameraný na ochranu životného prostredia

EFFUSE -  Environment for the Future by Scientific Education – je cezhraničným  projektom, ktorého aktivity budú zamerané na zvýšenie záujmu žiakov škôl, ale aj verejnosti, o životné prostredie, zvýšenie úrovne ich vzdelávania v environmentálnej oblasti ako aj na iniciáciu cezhraničnej spolupráce odborníkov zo zapojených vzdelávacích inštitúcií pri monitorovaní životného prostredia.

32. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...
Pozývame Vás na online čajovňu,  ktorá sa uskutoční dňa 27. októbra 2021 a ktorej ústrednou témou Predikcia 3D štruktúry proteínov.
 

Zaujali sme na SlovakiaTech Forum – Expo 2021

Podujatie Slovakia Tech Forum-Expo 2021 bolo výbornou príležitosťou preukázať, že hoci sa orientujeme najmä na základný výskum, vedecké výsledky dokážeme postaviť do svetla priamych aplikácií v praxi.

Dekan fakulty prijal ocenených Cenou dekana 2020

Nakoľko sa v marci 2021, z dôvodu aktuálneho stavu pandémie COVID 19, konalo stretnutie akademickej obce fakulty formou online, ocenených Cenou dekana 2020 prijal dekan až na zasadnutí kolégia PF UPJŠ dňa 16. septembra 2021.