UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zo života fakulty

Matematika má motivovať

V čase polročných prázdnin na pôdu Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zavítalo takmer štyridsať učiteľov matematiky základných a stredných škôl.

ŠŤASTIE MÁ TEN, KTO JE NAŇHO PRIPRAVENÝ...

Srdečne gratulujeme profesorovi Kristianovi, jednému zo zakladateľov odboru organická chémia na Slovensku a výraznej osobnosti našej fakulty, k jeho krásnemu životnému jubileu 90 rokov veku

Regionálne kolo robotickej súťaže FIRST LEGO LEAGUE

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach usporiadala dňa  9. januára 2020 regionálne kolo robotickej súťaže FIRST® LEGO® League (FLL). Je to súťaž kde žiaci vo veku od 9 do 16 rokov  riešia "misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali....

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, počítačové programovanie či modelovanie alebo počítačové hry. Jeho prvý ročník sa uskutočnil dňa 14. decembra 2019 na pôde našej fakulty

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15. 10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky, ktorá bude vždy pripomínať, že história je nepominuteľná a nezabudnuteľná.