UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zo života fakulty

Informačný deň na vybraných školách

v rámci projektu Environment for the Future by Scientific Education 

Informačný deň sa konal 8. marca 2022 na troch školách v okolí miesta realizácie plánovaných aktivít. Získané informácie pomôžu žiakom zamyslieť sa nad tým ako ovplyvňujú svojimi každodennými činnosťami životné prostredie a formovať návyky šetrné k životnému prostrediu.

Ľadové jaskyne - témou 35. Prírodovedeckej čajovne

Dňa 25. mája 2022 sa v priestoroch pavilónu Minerva, areálu Moyzesova, uskutoční Prírodovedecká čajovňa, ktorá bude venovaná téme, ktorá premostí zaujímavé prednášky zamestnancov z Ústavu  geografie a Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Zlaté promócie absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ z rokov 1970, 1971 a 1972

Po nútenej prestávke zapríčinenej pandémiou COVID 19 sa historická aula Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach  opäť zaplnila bývalými absolventmi magisterského štúdia. Tentokrát v priebehu troch dní, 25., 26. a 29. apríla 2022, nakoľko vedenie fakulty chcelo privítať na pôde svojej alma mater nielen absolventov z aktuálneho roku 1972, ale aj z roku 1970 a 1971.  Tých, ktorí ukončili štúdium pred 50 rokmi. 

Prírodovedecké dni 2022 – pevné spojivo prírodovedcov

V dňoch 27. a 28. apríla 2022 sa, konečne po dvoch rokoch pauzy vynútenej pandémiou COVID 19, konali podujatia v rámci našich tradičných a tak obľúbených Prírodovedeckých dní. Sú organizované za výraznej spolupráce Študentskej rady PF UPJŠ. 

Ocenenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád kategórie A

Dňa 20. apríla 2022 sa na pôde fakulty uskutočnilo, už po piaty krát, slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A. Podujatie fakulta organizuje v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy Zádielska 1 v Košiciach.

HACK Košice 2022 – medzinárodná súťaž v programovaní

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa jediný slovenský MLH hackathon vrátil „späť“ a študenti ako aj IT firmy z celého sveta sa na ňom mohli zúčastniť konečne osobne v dňoch 23. a 24. apríla 2022 v Kunsthalle/Hale umenia v Košiciach.

UPJŠ sa stala partnerom EIT Digital

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala externým partnerom EIT Digital a organizačne je začlenená do uzla so sídlom v Budapešti