Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Spolupráca s Medzinárodným centrom pre výskum krasu (IRCK) v Guiline (Čína)

Zástupcovia Medzinárodného centra pre výskum krasu (IRCK) v čínskom Guiline v rámci pracovnej cesty v EÚ navštívili našu fakultu v dňoch 17.9. až 21.9.2023. IRCK sídli v najrozsiahlejšej krasovej oblasti sveta, ktorá má špecifické environmentálne a ekonomické problémy, ktoré IRCK skúma a navrhuje pre ne riešenia. IRCK skúma kras na planetárnej úrovni a rieši úlohy pre UNESCO. Slovenský kras je tiež unikátnym územím, … Čítať ďalej
22. septembra 2023

Ocenenie najlepšia posterová prezentácia pre pracovníčku ÚFV

Pracovníčka Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach RNDr. Katarína Karľová, PhD. získala na  konferencii International Conference on Statistical Physics (SigmaPhi2023) ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu s názvom: Frustrated magnetism of a quantum mixed spin-(1, 1/2) Heisenberg octahedral chain from a statistical-mechanical monomer-dimer model. K úspechu srdečne blahoželáme.
3. augusta 2023

30. výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN

Pri príležitosti 30. výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN zorganizoval Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, podujatie venované študentom stredných škôl. Podujatie sa konalo dňa 15.06.2023 na pôde ústavu, v priestoroch budovy Park Angelinum 9. Program pozostával z dvoch samostatných častí. … Čítať ďalej
20. júna 2023

Úspech študentky učiteľstva matematiky na česko-slovenskej ŠVOČ 2023

V dňoch 9. – 10. 6. 2023 sa v Nitre uskutočnil 20. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ 2023.  V kategórií Diplomové práce z didaktiky matematiky sa súťaže zúčastnila Mgr. Magdaléna Oravkinová, čerstvá absolventka študijného programu Učiteľstvo matematiky a fyziky.    S prácou „Interaktívne vzdelávacie aktivity v matematickej štatistike„, pod vedením školiteľky doc. RNDr. Martiny Hančovej, PhD. … Čítať ďalej

Malá vedecká konferencia intelektovo nadaných žiakov ZŠ

Základná škola Krosnianska v Košiciach organizuje, za podpory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, celoslovenskú konferenciu ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov  tried a škôl s Programom edukácie nadaných detí APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Konferencia sa uskutoční dňa 23. júna 2023 v priestoroch Ústavu chemických vied PF UPJŠ. Rovnako doplnkový odborný program pre účastníkov konferencie, s možnosťou prístupu do laboratórií … Čítať ďalej

Vedenie fakulty ostáva na čele PF UPJŠ aj v ďalšom funkčnom období

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., uviedol vo štvrtok 1. júna 2023 do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., ktorý vo funkcii dekana PF UPJŠ pôsobil aj predchádzajúce funkčné obdobie (2019 – 2023). Slávnostná inaugurácia sa konala v Historickej aule univerzity. Docenta Sotáka … Čítať ďalej
2. júna 2023

Úspech študentov informatiky

Študenti informatiky na PF UPJŠ uspeli na súťaži študentov vysokých škôl ve vedeckej činnosti v matematike a informatike (ŠVOČ 2023), ktora sa konala 21.–23. 5. 2023 na Technickej univerzite v Liberci: Zlúčená sekciaI1 Teoretická informatikaI2 Umalá inteligencia 1. miesto: Samuel Baran – Metódy samokontrolovaného učenia pre analýzu molekulárnych vlastností (I2) Čestné uznanie: Stanislav Švec – … Čítať ďalej
25. mája 2023

Nové laboratória pre biovedný výskum

Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedecko-výskumnú úroveň zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied Technologického inovačného parku UPJŠ a Katedry biofyziky PF UPJŠ, pričom sa svojou úrovňou a vybavením...
18. mája 2023

Študuj na UPJŠ