Prejsť na obsah

Vedecké podujatia

49minút, 35sekúnd

21. Workshop „Hereditarnia 2022“

 • Organizátori:
  • Ústav matematiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 17.12. ― 20.12.2022, Rektorát UPJŠ, Košice
 • bez webovej stránky

Novel Trends in Chemistry, Research and Education at the Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice 2022

 • Organizátori:
  • Katedra organickej chémie, Ústav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach, SR
 • Organizačný výbor: Miroslava Martinková, Monika Tvrdoňová, Jana Špaková Raschmanová, Slávka Hamuľaková, Petronela Polanská
 • Termín a miesto konania:  25.11.2022
 • https://organicchemistry.science.upjs.sk/
 • Web

SFEL2022

 • Organizátori:
  • European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH
  • Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  • Ministry of Economy of the Slovak Republic
  • Pavol Jozef Šafárik University in Košice
  • Commission for coordination of ESFRI activities in Slovak Republic
  • Slovak National Center for Popularization of Science and Technology at CVTI
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: P. Sovák-predseda SFEL2022, A. Zeleňáková, predseda organizačného výboru
 • Termín a miesto konania: 6.11.― 10.11.2022, Liptovský Ján
 • https://www.sfel.sk/2022/#page-top

22. ročník medzinárodnej konferencie  Small Triangle Meeting on Theoretical Physics  (STM2022)

 • Organizátori:
  •  ÚEF SAV v.v.i.
 • Organizačný výbor: Michal Hnatič, spolupredseda
 • Termín a miesto konania: 25.10.― 28.10.2022, Medzilaborce, hotel „Arthotel“
 • https://stm2022.saske.sk/

KOLOS 2022

 • Organizátori:
  • ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ  Štefan Parimucha, Rudolf Gális
 • Termín a miesto konania: 20.10.― 22. 10.2022, Hotel Kamei, Snina

Mini-workshop on Adaptability in spatial hearing

 • Organizátori:
  • Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo, Gabriela Andrejková, Peter Lokša, Keerthi Kumar Doreswamy, Udbhav Singhal

Konferencia NFA Nanomaterials: Fundamentals and Applications 2022

 • Organizátori:
 • Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
  • Slovenská chemická spoločnosť

•   Organizačný výbor: za KFCH ÚCHV PF UPJŠ: Andrea Straková Fedorková, Renáta

     Oriňaková, Radka Gorejová, Ivana Šišoláková; za SCHC: Michaela Halinkovičová

•   Termín a miesto konania: 16.10. – 19.10.2022, Štrbské pleso, Slovenská republika

•   https://nfa.science.upjs.sk/

Európska noc výskumníkov

 • Organizátori:
  • Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (SOVVA)
  • Slovenská akadémia vied (SAV)
  • Euractiv.sk
  • Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Róbert Tarasenko, Vladimír Tkáč – stánok: Zaujímavý svet experimentálnej fyziku, A. Zeleňáková- prednáška-
 • Termín a miesto konania: 30.9. 2022, OC Optima Košice
 • https://www.nocvyskumnikov.sk/program/prednaska/oc-optima-kosice/614.html

22. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  • Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  • Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Peter Gurský, Ľubomír Antoni, Šimon Horvát, Zoltán Szoplák, Dávid Varga

EXPO Forum Tech

 • Organizátori:
  •  EXPO Forum Tech
  • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: A. Zeleňáková, vedecký stánok: Aplikácie magnetických nanočastíc, Komanický prednáška
 • Termín a miesto konania: 20.9. ― 21.9. 2022, KulturPark Košice

Bezovec 2022 – Konferencia o dejinách astronómie

 • Organizátori:  
 • Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v Tatranskej Lomnici
 • ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
 • FMFI UK Bratislava
 • Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Rudolf Gális
 • Termín a miesto konania: 9.9. ― 11. 9 2022, penzión Bezovec, Nová Lehota
 • web
 • web

26. konferencia slovenských fyzikov

 • Organizátori:  
 • ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
 • SFS
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Marek Bombara, Zuzana Ješková, Adela Kravčáková
 • Programový výbor:  za ÚFV PF UPJŠ Adela Kravčáková
 • Termín a miesto konania: 5.9.― 8.9.2022, ÚFV PF UPJŠ v Košiciach (Park Angelinum 9, 040 01 Košice)
 • web

30. workshop „Cycles and Colourings 2023“

 • Organizátori:
  • Ústav matematiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Institute of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Nemecko
  •  občianske združenie org.com
 • Organizačný výbor: za ÚMAT PF UPJŠ Igor Fabrici, Roman Soták, Mária Maceková, Tomáš Madaras
 • Termín a miesto konania: 4.9.― 9.9.2022, Hotel Átrium, Nový Smokovec
 • web

8th Czech-Slovak International Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications

 • Organizátori:
  • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Katedra aplikované matematiky, MFF UK Praha
  •  Informatický ústav, MFF UK Praha
  •  DIMATIA, MFF UK Praha
 • Organizačný výbor: za UPJŠ Stanislav Jendroľ (programový výbor); čiastková finančná podpora PF UPJŠ (Soták – grant)
 • Termín a miesto konania: 25.7. ― 29.7.2022, IMPAKT pavilón MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, Česká republika
 • web

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat2022 

 • Organizačný výbor: za UPJŠ Daniel Klein
 • Termín a miesto konania: 4.7. ― 8.7.2022, Tomar, Portugalsko
 • web

4th workshop on graph colourings

 • Organizátori:
  • Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita, Plzeň, Česká republika
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
  • Jednota českých matematiků a fyziků (pobočka Plzeň)
 • Organizačný výbor: za UPJŠ Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 27.6. ― 1.7.2022, Hotel Trend, Plzeň, Česká republika
 • web

1st Workshop on Perspective Electron Spin Systems for Future Quantum Technologies

 • Organizátori:
  • ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
  • ÚEF SAV v Košiciach
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Jozef Strečka, Katarína Karľová, Mariia Mohylna
 • Termín a miesto konania: 28.6.― 29.6.2022, Ústav experimentálnej fyziky SAV, budova Promatech, Watsonova 1935/47, 040 01 Košice
 • web

15. ročník medzinárodnej konferencie  CHAOS 2022

 • Organizátori:
  •  Prof.Skiadas, University Athens
 • Tri špeciálne sekcie  (worshop) „Field-theoretic and statistical models of stochastic dynamics, developed turbulence and critical phenomena „ spolupredsedovia M. Hnatič, T. Lučivjanský, J. Honkonen 
 • Termín a miesto konania: 14.6.― 17.6.2022,  Athens
 • web

Spring Electrochemical Meeting 2022

 • Organizátor:
  •  Československá študentská skupina v rámci The Electrochemical Society (ECS)
 • Organizačný výbor: Ivana Šišoláková, Radka Gorejová 
 • Termín a miesto konania: 17.3. ― 18.3.2022, Košice, Slovenská republika
 • web

KOLOS 2021

 • Organizátori:
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Slovensko
  • ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovensko
  • Slovenská astronomická spoločnosť
 • Organizačný výbor: za UFV PF UPJŠ: Štefan Parimucha
 • Termín a miesto konania: 2. – 4. 12. 2021,  online

New Trends in Chemistry, Research and Education at the Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice 2021
Ústavná konferencia – 2021, len online platforma 

9. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2021

 • Organizátori:
  • Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Spoluorganizátori:
  • Košická pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti
  • SAFTRA 3D Mapping
 • Organizačný výbor: za ÚGE PF UPJŠ: Jaroslav Hofierka, Marián Kulla, Ladislav Novotný, Katarína Onačillová, Loránt Pregi, Daniela Laubertová
 • Termín a miesto konania: 20. – 22. 10. 2021, Učebno-výcvikové zariadenie (UVZ) UPJŠ Danišovce, okres Spišská Nová Ves
 • https://www.uge.science.upjs.sk/konferencia-danisovce

NFA Nanomaterials: Fundamentals and Applications 

 • Organizátori:
  • Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied, PF UPJŠ
  • Slovenská chemická spoločnosť  
 •  Organizačný výbor: za KFCH ÚCHV PF UPJŠ: Andrea Straková Fedorková, Renáta Oriňaková, Andrej Oriňak, Radka Gorejová, Ivana Šišoláková   
 • Termín a miesto konania: 10. – 13. 10. 2021, Štrbské pleso
 • https://nfa.science.upjs.sk/index.php

International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants 2021

 • Organizátori:
  • UPJŠ v Košiciach, Slovenská republik
  • ÚEF SAV, Košice, Slovenská republika
  • Central Astronomical Observatory of the Russian Academy of Sciences at Pulkovo, Russia
  • Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics of the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
 • Organizačný výbor: za UPJŠ  Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 4― 8. 10. 2021, Kongresové centrum Akadémia, Stará Lesná
 • https://indico-hlit.jinr.ru/event/195/overview

21. ročník  medzinárodnej konferencie Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  • Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  • Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 25. – 27. 9. 2021, Hotel Heľpa
 • https://itat.ics.upjs.sk/2021/

Bezovec 2021 – Konferencia mladých astronómov

29. workshop „Cycles and Colourings“ (usporiadaný v hybridnej forme)

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,    Slovenská republika
  • Institut für Mathematik, Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Technische Universität, Ilmenau, Nemecko
  • občianske združenie org.com
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: I. Fabrici, M. Maceková, T. Madaras, R. Soták
 • Termín a miesto konania: 6. – 10. 09. 2021, Košice
 • http://candc.upjs.sk

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat2020 
(kvôli pandémii sa nekonala v roku 2020, preložená na rok 2021, usporiadaná v hybridnej forme)

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,    Slovenská republika
  • Institute of Mathematics, Poznań University of Technology
  • Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden
  • Institute of Measurement, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia
  • Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań
  • Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Sciences, Poznań
  • Stefan Banach International Mathematical Center, Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: , I. Žežula (predseda vedeckého výboru), D. Klein, A. Gajdoš
 • Termín a miesto konania: 30. 08 – 3. 09 2021 Będlewo, Poľsko 
 • https://linstat2020.science.upjs.sk 

Superconducting Hybrids @ Extreme – hybrid online in-person meeting (Slovakia)

KOLOFOTA 2021

 • Organizátori:
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Slovensko
  • ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovensko
  • Slovenská astronomická spoločnosť
 • Organizačný výbor: za UFV PF UPJŠ: Štefan Parimucha
 • Termín a miesto konania: 10. – 12. 6. 2021, AO Kolonica

Spring Electrochemical Meeting 2021
•    Organizátori:   
o     Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied, PF UPJŠ
•    Spoluorganizátori:  ECS – The Electrochemical Society
•    Organizačný výbor: za KFCH ÚCHV PF UPJŠ: Jana Shepa, Radka Gorejová, Ivana 
     Šišoláková
•    Termín a miesto konania: 20. 5. 2021, online
•    https://physicalchemistry.science.upjs.sk/sem-2021/

Trojkráľová konferencia (3KK 2021)

 • Organizátori:
  • FÚ SAV Bratislava
  • FZÚ AV ČR Praha
  • FJFI ČVUT Praha 
  • UPOl Olomouc
  • FMFI UK, Bratislava
  • ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
  • UMB Banská Bystrica
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Marek Bombara
 • Termín a miesto konania: 27. 1. 2021, online
 • http://unix12.fzu.cz/3KK-2021/  

Workshop Grafy 2020

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: Mária Maceková
 • Termín konania: 30.11. 2020 – 02. 12. 2020
 •  bez webovej stránky

New Trends in Chemistry, Research and Education 2020 – online

 • Organizátori:
  • Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor:  Renáta Oriňaková, Ivana Šišoláková, Andrea Morovská Turoňová, Radka Gorejová, Jana Shepa, Zuzana Veselovská
 • Termín konania:  20. 11. 2020
 • https://uchv.science.upjs.sk/

Analýza údajov od teórie k praxi – online workshop

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Ondrej Krídlo
 • Termín a miesto konania: 11.11.2020
 • https://ics.science.upjs.sk/

NFA 2020  Nanomaterials: Fundamentals and Applications –  online konferencia

 • Organizátori:
  • Katedra fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ
  • Slovenská chemická spoločnosť
 • Organizačný výbor: za ÚCHV PF UPJŠ: Andrej Oriňak, Renáta Oriňaková, Andrea Fedorková Straková
 • Termín a miesto konania: 09.11.2020 – 10.11. 2020
 • http://nfa2020.science.upjs.sk/

Autumn electrochemical meeting – online

 

Virtual International School „Digital Transformation: EU Trends, Solutions and Tools“

Bezovec 2020 – Astronomický výskum na Slovensku

 • Organizátori:
  • Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v Tatranskej Lomnici
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
  • Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Rudolf Gális (predseda)
 • Termín konania:  01. 10 – 02. 10. 2020
 • https://www.astro.sk/iau100/bezovec/

Tvorivý učiteľ fyziky XII

 • Organizátori:
  • Slovenská fyzikálna spoločnosť
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
  • Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
  • JSMF – Pedagogická sekcia
 • Organizačný výbor: za ODF ÚFV PF UPJŠ: Zuzana Ješková, Marián Kireš
 • Termín konania:  21. 09 – 23. 09. 2020
 • https://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/

20. ročník  medzinárodnej konferencie Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  • Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  • Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  • Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  • Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • ​Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari, Richard Staňa
 • Termín konania: 18. 09. – 22. 09. 2020
 • http://itat.ics.upjs.sk/2020/

GeoKARTO 2020 – medzinárodná konferencia

 • Organizátori:
  •  Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Spoluorganizátor/-i:
  •  Kartografická spoločnosť SR
  •  Geografický ústav SAV Bratislava
 • Organizačný výbor: za ÚGE PF UPJŠ: Ján Kaňuk, Marián Kulla, Ladislav Novotný
 • Termín konania: 10. 09. – 11. 09. 2020
 • https://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/geokarto-2020

Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov –  workshop

3rd Workshop on Graph Colorings

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Fakulta aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ Igor Fabrici, Mária Maceková
 • Termín konania: 10. 02. 2020 – 14. 02. 2020
 • https://www.iti.zcu.cz/colourings20/

Trojkráľová konferencia (3KK 2020)

 • Organizátori:
  • FÚ SAV Bratislava
  • FZÚ AV ČR Praha
  • FJFI ČVUT Praha
  • ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
  • UMB Banská Bystrica
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Marek Bombara
 • Termín konania: 10. 01. 2020
 • http://quantum.physics.sk/conf/3kk2020/

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  • Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor:  za ÚINF PF UPJŠ: Viliam Geffert
 • Termín a miesto konania:19.11.2019 – 21.11. 2019, PF UPJŠ, Jesenná 5, Košice
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2019/ 

School of XFEL and synchrotron radiation users „SFEL 2019“

 • Organizátori:
  • Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  • European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  • Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská   republika
  • Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,  Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Pavol Sovák, Jozef Bednarčík, Adriana Zeleňáková
 • Termín a miesto konania: 24.11.2019 – 28.11. 2019, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • https://www.sfel.sk/2019/#about

New trends in chemistry, Research and Education – konferencia

 • Organizátori:
  • Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Slovenská chemická spoločnosť v Bratislave
 • Organizačný výbor: za ÚCHV PF UPJŠ Renáta Oriňaková,. Zuzana Orságová Králová,
 • Termín a miesto konania:  08.11.2019, PF UPJŠ Košice, Moyzesova 11
 • https://uchv.science.upjs.sk/index.php/aktuality

EUROVENOM – herpetologická konferencia

 • Organizátori:
  •  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  •  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  •  Univerzita Komenského v Bratislave
  •  Komora veterinárnych lekárov SR
  •  Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Vedecký výbor: za ÚBEV PF UPJŠ: Viktor Majláth, Viktória Majláthová
 • Termín a miesto konania: 27.09.2019 – 29.09.2019, Košice
 • https://www.upjs.sk/public/media/6631/EUROVENOM.JPG

Astronomické Slovensko 2019 – konferencia

 • Organizátori:
  •  Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v Tatranskej Lomnici
  •  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
  •  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  •  Nowatron Elektronik v Bratislave
  •  Slovenský zväz astronómov v Rimavskej Sobote
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Rudolf Gális,
 • Termín a miesto konania: 25.09.2019 – 27.09.2019, Danišovce
 • https://www.astro.sk/iau100/astronomickeslovensko/

71. zjazd chemikov

 • Organizátori:
  •  Slovenská chemická spoločnosť v Bratislave
  •  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  •  Univerzita Komenského v Bratislave
  •  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  •  Technická univerzita v Košiciach

SETMATH Košice – konferencia

Set-theoretic methods in topology and real functions theory, dedicated to 80th birthday of Lev Bukovský

 • Organizátori:
  •  Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠv Košiciach
  •  Matematický ústav SAV v Košiciach
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 09.09.2019 – 13.09.2019, FF UPJŠ Košice
 • https://umv.science.upjs.sk/setmath/

28. medzinárodný workshop z teórie grafov „Cycles and Colourings“

 • Organizátori:
  •  Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ Igor Fabrici, Mária Maceková, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 01.09.2019 – 06.09.2019, Vysoké tatry
 • https://umv.science.upjs.sk/cc/

Letná škola poznávania krajiny a dynamickou vizualizáciou, hmateteľnou interakciou a UAV-lidar

The 4th workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  • Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • National Center for Rehabilitative Auditory Research, Portland
  • Acoustics Research Institute ÖAV, Vienna Austria
  • University of California – Riverside
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 03.06.2019 – 05.06.2019,  Technicom, PF UPJŠ Košice
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2019/

CSMAG 2019 – medzinárodná vedecká konferencia

 • Organizátori:
  • Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
  • Slovenská fyzikálna spoločnosť v Bratislave
  • Česká fyzikálna spoločnosť v Prahe, ČR
  • Slovenská magnetická spoločnosť v Košiciach
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Pavol Sovák, Martin Orendáč, Peter Kollár, Rastislav Varga, Jozef Bednarčík
 • Termín a miesto konania: 03.06.2019 – 07.06.2019,Technicom, PF UPJŠ Košice
 • https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/21069/

Workshop on Quantum Magnetism: Theoretical Challenges and Future Perspectives

 • Organizátori:
  • Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Jozef Strečka, Katarína Karľová
 • Termín a miesto konania: 07.06.2019 – 08.06.2019, PF UPJŠ Košice
 • https://ktfa.science.upjs.sk/workshop-on-quantum-magnetism-2019/

12. ročník: Trojkráľová konferencia (3KK 2019)

 • Organizátori:
  • Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ Marek Bombara
 • Termín a miesto konania: 07.01.2019, atrium FJFI ČVUT Praha, Česká republika
 • http://unix12.fzu.cz/3KK-2019/

KOLOS 2018 ― medzinárodná konferencia venovaná výskumu premenných hviezd

 • Organizátori:
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  • Neinvestičný fond Teleskop, Slovenská republika
  • Slovenský zväz astronómov, Slovenská republika
  • Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Štefan Parimucha
 • Termín a miesto konania: 06. ― 08. 12.  2018, Stakčín, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • http://www.astrokolonica.sk/podujatia/kolos/

Konferencia Českej botanickej spoločnosti:
Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie

 • Organizátori:
  • Česká botanická spoločnosť
  • Slovenská botanická spoločnosť
  • Česká společnost pro analytickou cytometrii (partner konferencie)
 • Organizačný výbor: za  ÚBEV PF UPJŠ: Vladislav Kolarčik
 • Termín a miesto konania: 24. – 25. 11. 2018, Dekanát PřF UK, Albertov 6, Praha, ČR
 • https://botanospol.cz/cs/node/2369

Multivariate and Mixed Linear Models

 • Organizátori:
  • Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Sciences, Poznań Institute of Mathematics, Poznań University of Technology
  • Institute of Mathematics, Poznań University of Technology, Poznań
  • Stefan Banach International Mathematical Center, Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ivan Žežula,
 • Termín a miesto konania: 11―17. 11. 2018, Będlewo, Poland
 • https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/18-mmlmgroup

Konferencia  „NEW TRENDS IN CHEMISTRY“

 • Organizátori:
  • Ústav chemických vied PF UPJŠ
  • Slovenská chemická spoločnosť
 • Organizačný výbor: Jozef Gonda, Renáta Oriňaková,. Zuzana Orságová Králová, Zuzana Veselovská
 • Termín a miesto konania:  9. novembra 2018 PF UPJŠ Košice, Moyzesova 11 (Aula M5)

„VIII. Medzinárodné geografické kolokvium“ 

 • Organizátori:
  • Ústav geografie PF UPJŠ
  • Slovenská geografická spoločnosť – košická pobočka
  • SAFTRA 3D mapping, s.r.o.
 • Organizačný výbor: Jaroslav Hofierka, Zdenko Hochmuth, Marián Kulla, Ladislav, Novotný, Katarína Onačillová, Loránt Pregi
 • Termín a miesto konania:  24. – 26. . októbra 2018 UVZ UPJŠ Danišovce, okr. Spišská Nová Ves
 • https://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/danisovce

5. ročník medzinárodnej konferencie „Biotechnology & Metals“

 • Organizátori:
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
  • Ústav geotechniky SAV v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  ÚBEV PF UPJŠ: Jana Sedláková,   Jana Kisková, Mariana Kolesárová, Lenka Maliničová, Ivana Timková
 • Termín a miesto konania: 11. – 12. októbra 2018, Výskumné centrum Promatech, Košice

20. ročník medzinárodného workshopu  „Small Triangle Meeting (STM2018)“

 • Organizátori:
  • Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, ÚFV PF UPJŠ, Slovenská republika 
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
 • Predseda organizačného   výboru: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 07. – 10. 10.  2018, Ptičie, hotel Merrys, Slovenská republika
 • web:  https://indico.cern.ch/event/699787/timetable/

19. ročník Štiavnickych dní

 • Organizátori:
  •  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
  •  Združenie pre reguláciu rizika z radónu, Banská Štiavnica
  •  Fakulta ekológie a environmentalistiky ,TU Zvolen
  •  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
  •  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  •  Slovenská chemická spoločnosť
  •  Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Organizačný výbor:   Petr Škrabálek (ZRRR), doc.RNDr.Jozef Kuruc,CSc. (UK), RNDr.Bianka  Horváthová (UK), Ing.Terézia Melicherová (SHMU)
 • Termín a miesto konania: 02. – 04. 10. 2018, Banská Štiavnica
 • https://sites.google.com/site/zdruzeniepreregulaciurizikazrn/xix-stiavnicke-dni

18. ročník konferencie Informačné technológie – Aplikácie a teória „ITAT 2018“ 

 • Organizátori:
  • Ústav informatiky PF UPJŠ
  • Ústav informatiky AV ČR Praha, ČR
  • Matematicko-fyzikálna fakulta UK Praha, ČR
  • Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania:  21. – 25. septembra 2018 Hotel Plejsy Krompachy
 • http://itat.ics.upjs.sk/

27. workshop „CYCLES AND COLOURINGS“

 • Organizátori:
  • stav matematických vied, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Ústav matematiky FMPV TU Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: Igor Fabrici, František Kardoš, Mária Maceková, Tomáš Madaras, Martina Mockovčiaková, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 2. – 7. septembra 2018, Hotel Atrium, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://umv.science.upjs.sk/c&c/

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference LinStat‘2018

 • Organizátori:
  • Stefan Banach International Mathematical Center, Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
  • Institute of Mathematics, Poznań University of Technology
  • Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznań
  • Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University, Poznań
  • Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Sciences
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ivan Žežula, Daniel Klein
 • Termín a miesto konania: 20 ― 24. 08. 2018, Będlewo, Poland
 • http://www.linstat2018.put.poznan.pl/index.html

Floristický kurz SBS a ČBS v Bardejove, (spoluorganizátor)

 • Organizátori:
  • Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava
  • Česká botanická společnost, Praha
 • Spoluorganizátori:
  • Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská  republika
  • ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove
  •  ŠOP SR, Správa Pieninského národného parku
  • LESY SR, š.p., Odštepný závod Prešov a Lesná správa Bardejov a Lesná správa Malcov
 • Organizačný výbor: za  ÚBEV PF UPJŠ: Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., RNDr. Matej Dudáš, PhD.
 • Termín a miesto konania: 01. 07― 07. 07. 2018 Bardejov
 • http://sbs.sav.sk/seminars.html

3. konferencia „POKROKY V ANORGANICKEJ CHÉMII“

 • Organizátori:
  • Katedra anorganickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach  
 • Organizačný výbor: predseda: Zuzana Vargová
 • Termín a miesto konania: 17.-21. júna 2018, Levoča, Slovenská republika
 • https://panch2018.science.upjs.sk/

ATLAS CZ+SK 2018 Workshop

 • Organizátori:
  • Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, ÚFV PF UPJŠ, Slovenská republika 
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV: Jozef Urbán
 • Termín a miesto konania: 07. – 08. 06. 2018, Watsonova 47, ÚEF SAV, Košice, SR
 • web:  https://indico.cern.ch/event/699787/timetable/

2nd ALICE Slovakia Workshop 2018

 • Organizátori:
  • Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, ÚFV PF UPJŠ, Slovenská republika
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Marek Bombara
 • Termín a miesto konania: 05. – 07. 06. 2018, Danišovce, Slovenská republika
 • web: https://indico.cern.ch/event/724961/overview

5. medzinárodná vedecká škola: School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2018“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za  PF UPJŠ: Pavol Sovák, Adriana Zeleňáková, Karel Saksl, Jozef Uličný
 • Termín a miesto konania: 27. – 31. 05. 2018, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://www.sfel.sk/2018/sk/

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018)

 • Organizátori:
  • Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Sciences, Poznań Institute of Mathematics, Poznań University of Technology
  • Institute of Mathematics, Poznań University of Technology, Poznań
  • Stefan Banach International Mathematical Center, Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ivan Žežula,
 • Termín a miesto konania: 28 ― 30. 04. 2018, Izmir, Turkey
 • http://www.irsysc2018.com

Deň DNA

 • Organizátori:
  • Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: Eva Čellárová a kolektív Katedry genetiky
 • Termín a miesto konania: 25. – 26. 04. 2018, UPJŠ Košice, Slovenská republika
 • https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/18216/

Tvorivý učiteľ fyziky XI, 2018

 • Organizátor:
  • Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
  • Slovenská fyzikálna spoločnosť
 • Organizačný výbor: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
 • Termín a miesto konania: 09. ―11. 04. 2018, kongresové centrum SAV Smolenický zámok
 • https://conf.upjs.sk/tuf/tuf2018

CXL Workshop

 • Organizátori:
  • Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Plzeň, Czech Republic
  • Institute for Theoretical Computer Science, Plzeň, Czech Republic
  • Faculty of Sciences, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ : Igor Fabrici, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 05. – 08. 02. 2018, Mikulov, Česká republika
 • http://www.iti.zcu.cz/140/

Winter School in Abstract Analysis 2018, Section Set Theory & Topology

 • Organizátori:
  •  Institute of Mathematics CAS, Žitná 25, Praha 1, 11567, Czech Republic
 • Spoluorganizátor / i:
  •  Faculty of Arts, Charles University in Prague
  •  Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
  •  University of Wroclaw
  •  Pavol Jozef Šafárik University in Košice
  •  Ivan Franko National University of Lviv
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 27. 01. 2018 ― 03. 02. 2018, Hejnice, Česká republika,
 • http://www.winterschool.eu

11. ročník: Trojkráľová konferencia 2018

 • Organizátori:   Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor:
  za ÚFV: Marek Bombara,
  za ÚMV: Katarína Lučivjanská a Lenka Halčinová
 • Termín a miesto konania: 05. 01. 2018, Jesenná 5, PF UPJŠ, Slovenská republika
 • web: https://hep.upjs.sk/~bombara/3KK/3KK2018.html

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: Ústav informatiky PF UPJŠ
 • Termín a miesto konania: 14. – 16. november 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

17. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Žilinská univerzita, Slovenská republika
  •  Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  •  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 22. – 26. septembra 2017, Martinské hole, Slovenská republika
 • http://itat.ics.upjs.sk/ITAT/HomePage

26th Workshop on Cycles and Colourings „C&C 2017“

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  • Ústav matematických vied Fakulty matematiky a prírodných vied Technickej univerzity v Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Igor Fabici, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 03. – 08. septembra 2017, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://candc.upjs.sk

Medzinárodná konferencia
Matematické modelovanie a počítačová fyzika 2017 (MMCP 2017)

 • Organizátori:
  • Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
  • Národný inštitút Horiu Hulubeia pre fyziku a jadrové inžinierstvo, Bukurešť,Rumunsko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 03. – 07. júla 2017, Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
 • https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=137

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  UPJŠ: Viliam Geffert, Gabriel Semanišin, Gabriela Andrejková, Gabriel Petráš, Jozef Jantošovič, Pavol Sokol
 • Termín a miesto konania: 15. – 16. júna 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://50it.upjs.sk

The 3rd Workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  •  Národné centrum pre rehabilitačný audiometrický výskum, Portland, USA
  •  Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko
  •  Kalifornská univerzita, Riverside, USA
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2017/

4. medzinárodná vedecká škola
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2017“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za UPJŠ: Pavol Sovák
 • Termín a miesto konania: 09. – 12. máj 2017, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://sfel2017.sk/en/#organizedby

Zimná škola z abstraktnej analýzy
sekcia Teória množín a Topológia

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Matematický ústav AV ČR, Praha
  • Ústav matematiky Wroclawskej Univerzity, Poľsko
  • Matematický ústav A. Rényiho, Maďarská akadémia vied
  • Katedra logiky, FF, Karlova Univerzita, Praha
 • Organizačný výbor: za UMV PF UPJS Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 28.01.2017 – 04.02.2017, Hejnice, Česká republika
 • http://www.winterschool.eu

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: Ústav informatiky PF UPJŠ
 • Termín a miesto konania: 14. – 16. november 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

17. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Žilinská univerzita, Slovenská republika
  •  Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  •  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 22. – 26. septembra 2017, Martinské hole, Slovenská republika
 • http://itat.ics.upjs.sk/ITAT/HomePage

26th Workshop on Cycles and Colourings „C&C 2017“

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  • Ústav matematických vied Fakulty matematiky a prírodných vied Technickej univerzity v Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Igor Fabici, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 03. – 08. septembra 2017, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://candc.upjs.sk

Medzinárodná konferencia
Matematické modelovanie a počítačová fyzika 2017 (MMCP 2017)

 • Organizátori:
  • Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
  • Národný inštitút Horiu Hulubeia pre fyziku a jadrové inžinierstvo, Bukurešť,Rumunsko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 03. – 07. júla 2017, Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
 • https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=137

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  UPJŠ: Viliam Geffert, Gabriel Semanišin, Gabriela Andrejková, Gabriel Petráš, Jozef Jantošovič, Pavol Sokol
 • Termín a miesto konania: 15. – 16. júna 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://50it.upjs.sk

The 3rd Workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  •  Národné centrum pre rehabilitačný audiometrický výskum, Portland, USA
  •  Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko
  •  Kalifornská univerzita, Riverside, USA
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2017/

4. medzinárodná vedecká škola
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2017“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za UPJŠ: Pavol Sovák
 • Termín a miesto konania: 09. – 12. máj 2017, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://sfel2017.sk/en/#organizedby

Zimná škola z abstraktnej analýzy
sekcia Teória množín a Topológia

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Matematický ústav AV ČR, Praha
  • Ústav matematiky Wroclawskej Univerzity, Poľsko
  • Matematický ústav A. Rényiho, Maďarská akadémia vied
  • Katedra logiky, FF, Karlova Univerzita, Praha
 • Organizačný výbor: za UMV PF UPJS Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 28.01.2017 – 04.02.2017, Hejnice, Česká republika
 • http://www.winterschool.eu

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: Ústav informatiky PF UPJŠ
 • Termín a miesto konania: 14. – 16. november 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

17. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Žilinská univerzita, Slovenská republika
  •  Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  •  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 22. – 26. septembra 2017, Martinské hole, Slovenská republika
 • http://itat.ics.upjs.sk/ITAT/HomePage

26th Workshop on Cycles and Colourings „C&C 2017“

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  • Ústav matematických vied Fakulty matematiky a prírodných vied Technickej univerzity v Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Igor Fabici, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 03. – 08. septembra 2017, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://candc.upjs.sk

Medzinárodná konferencia
Matematické modelovanie a počítačová fyzika 2017 (MMCP 2017)

 • Organizátori:
  • Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
  • Národný inštitút Horiu Hulubeia pre fyziku a jadrové inžinierstvo, Bukurešť,Rumunsko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 03. – 07. júla 2017, Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
 • https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=137

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  UPJŠ: Viliam Geffert, Gabriel Semanišin, Gabriela Andrejková, Gabriel Petráš, Jozef Jantošovič, Pavol Sokol
 • Termín a miesto konania: 15. – 16. júna 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://50it.upjs.sk

The 3rd Workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  •  Národné centrum pre rehabilitačný audiometrický výskum, Portland, USA
  •  Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko
  •  Kalifornská univerzita, Riverside, USA
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2017/

4. medzinárodná vedecká škola
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2017“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za UPJŠ: Pavol Sovák
 • Termín a miesto konania: 09. – 12. máj 2017, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://sfel2017.sk/en/#organizedby

Zimná škola z abstraktnej analýzy
sekcia Teória množín a Topológia

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Matematický ústav AV ČR, Praha
  • Ústav matematiky Wroclawskej Univerzity, Poľsko
  • Matematický ústav A. Rényiho, Maďarská akadémia vied
  • Katedra logiky, FF, Karlova Univerzita, Praha
 • Organizačný výbor: za UMV PF UPJS Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 28.01.2017 – 04.02.2017, Hejnice, Česká republika
 • http://www.winterschool.eu

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: Ústav informatiky PF UPJŠ
 • Termín a miesto konania: 14. – 16. november 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

17. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Žilinská univerzita, Slovenská republika
  •  Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  •  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 22. – 26. septembra 2017, Martinské hole, Slovenská republika
 • http://itat.ics.upjs.sk/ITAT/HomePage

26th Workshop on Cycles and Colourings „C&C 2017“

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  • Ústav matematických vied Fakulty matematiky a prírodných vied Technickej univerzity v Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Igor Fabici, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 03. – 08. septembra 2017, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://candc.upjs.sk

Medzinárodná konferencia
Matematické modelovanie a počítačová fyzika 2017 (MMCP 2017)

 • Organizátori:
  • Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
  • Národný inštitút Horiu Hulubeia pre fyziku a jadrové inžinierstvo, Bukurešť,Rumunsko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 03. – 07. júla 2017, Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
 • https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=137

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  UPJŠ: Viliam Geffert, Gabriel Semanišin, Gabriela Andrejková, Gabriel Petráš, Jozef Jantošovič, Pavol Sokol
 • Termín a miesto konania: 15. – 16. júna 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://50it.upjs.sk

The 3rd Workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  •  Národné centrum pre rehabilitačný audiometrický výskum, Portland, USA
  •  Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko
  •  Kalifornská univerzita, Riverside, USA
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2017/

4. medzinárodná vedecká škola
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2017“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za UPJŠ: Pavol Sovák
 • Termín a miesto konania: 09. – 12. máj 2017, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://sfel2017.sk/en/#organizedby

Zimná škola z abstraktnej analýzy
sekcia Teória množín a Topológia

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Matematický ústav AV ČR, Praha
  • Ústav matematiky Wroclawskej Univerzity, Poľsko
  • Matematický ústav A. Rényiho, Maďarská akadémia vied
  • Katedra logiky, FF, Karlova Univerzita, Praha
 • Organizačný výbor: za UMV PF UPJS Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 28.01.2017 – 04.02.2017, Hejnice, Česká republika
 • http://www.winterschool.eu

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: Ústav informatiky PF UPJŠ
 • Termín a miesto konania: 14. – 16. november 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

17. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Žilinská univerzita, Slovenská republika
  •  Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  •  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 22. – 26. septembra 2017, Martinské hole, Slovenská republika
 • http://itat.ics.upjs.sk/ITAT/HomePage

26th Workshop on Cycles and Colourings „C&C 2017“

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  • Ústav matematických vied Fakulty matematiky a prírodných vied Technickej univerzity v Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Igor Fabici, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 03. – 08. septembra 2017, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://candc.upjs.sk

Medzinárodná konferencia
Matematické modelovanie a počítačová fyzika 2017 (MMCP 2017)

 • Organizátori:
  • Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
  • Národný inštitút Horiu Hulubeia pre fyziku a jadrové inžinierstvo, Bukurešť,Rumunsko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 03. – 07. júla 2017, Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
 • https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=137

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  UPJŠ: Viliam Geffert, Gabriel Semanišin, Gabriela Andrejková, Gabriel Petráš, Jozef Jantošovič, Pavol Sokol
 • Termín a miesto konania: 15. – 16. júna 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://50it.upjs.sk

The 3rd Workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  •  Národné centrum pre rehabilitačný audiometrický výskum, Portland, USA
  •  Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko
  •  Kalifornská univerzita, Riverside, USA
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2017/

4. medzinárodná vedecká škola
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2017“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za UPJŠ: Pavol Sovák
 • Termín a miesto konania: 09. – 12. máj 2017, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://sfel2017.sk/en/#organizedby

Zimná škola z abstraktnej analýzy
sekcia Teória množín a Topológia

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Matematický ústav AV ČR, Praha
  • Ústav matematiky Wroclawskej Univerzity, Poľsko
  • Matematický ústav A. Rényiho, Maďarská akadémia vied
  • Katedra logiky, FF, Karlova Univerzita, Praha
 • Organizačný výbor: za UMV PF UPJS Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 28.01.2017 – 04.02.2017, Hejnice, Česká republika
 • http://www.winterschool.eu

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: Ústav informatiky PF UPJŠ
 • Termín a miesto konania: 14. – 16. november 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

17. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Žilinská univerzita, Slovenská republika
  •  Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  •  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 22. – 26. septembra 2017, Martinské hole, Slovenská republika
 • http://itat.ics.upjs.sk/ITAT/HomePage

26th Workshop on Cycles and Colourings „C&C 2017“

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  • Ústav matematických vied Fakulty matematiky a prírodných vied Technickej univerzity v Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Igor Fabici, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 03. – 08. septembra 2017, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://candc.upjs.sk

Medzinárodná konferencia
Matematické modelovanie a počítačová fyzika 2017 (MMCP 2017)

 • Organizátori:
  • Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
  • Národný inštitút Horiu Hulubeia pre fyziku a jadrové inžinierstvo, Bukurešť,Rumunsko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 03. – 07. júla 2017, Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
 • https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=137

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  UPJŠ: Viliam Geffert, Gabriel Semanišin, Gabriela Andrejková, Gabriel Petráš, Jozef Jantošovič, Pavol Sokol
 • Termín a miesto konania: 15. – 16. júna 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://50it.upjs.sk

The 3rd Workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  •  Národné centrum pre rehabilitačný audiometrický výskum, Portland, USA
  •  Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko
  •  Kalifornská univerzita, Riverside, USA
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2017/

4. medzinárodná vedecká škola
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2017“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za UPJŠ: Pavol Sovák
 • Termín a miesto konania: 09. – 12. máj 2017, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://sfel2017.sk/en/#organizedby

Zimná škola z abstraktnej analýzy
sekcia Teória množín a Topológia

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Matematický ústav AV ČR, Praha
  • Ústav matematiky Wroclawskej Univerzity, Poľsko
  • Matematický ústav A. Rényiho, Maďarská akadémia vied
  • Katedra logiky, FF, Karlova Univerzita, Praha
 • Organizačný výbor: za UMV PF UPJS Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 28.01.2017 – 04.02.2017, Hejnice, Česká republika
 • http://www.winterschool.eu

Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures (EAADS)

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: Ústav informatiky PF UPJŠ
 • Termín a miesto konania: 14. – 16. november 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

17. ročník  medzinárodnej konferencie
Informačné Technológie – Aplikácie a Teória „ITAT“

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
  •  Žilinská univerzita, Slovenská republika
  •  Ústav informatiky Akadémia vied Praha, Česká republika
  •  Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
  •  Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Ľubomír Antoni, Peter Gurský, Alexander Szabari
 • Termín a miesto konania: 22. – 26. septembra 2017, Martinské hole, Slovenská republika
 • http://itat.ics.upjs.sk/ITAT/HomePage

26th Workshop on Cycles and Colourings „C&C 2017“

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  • Ústav matematických vied Fakulty matematiky a prírodných vied Technickej univerzity v Ilmenau, Nemecko
 • Organizačný výbor: za ÚMV PF UPJŠ: Igor Fabici, Tomáš Madaras, Roman Soták
 • Termín a miesto konania: 03. – 08. septembra 2017, Nový Smokovec, Slovenská republika
 • http://candc.upjs.sk

Medzinárodná konferencia
Matematické modelovanie a počítačová fyzika 2017 (MMCP 2017)

 • Organizátori:
  • Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
  • Národný inštitút Horiu Hulubeia pre fyziku a jadrové inžinierstvo, Bukurešť,Rumunsko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • Organizačný výbor: za ÚFV PF UPJŠ: Michal Hnatič
 • Termín a miesto konania: 03. – 07. júla 2017, Laboratórium informačných technológií SÚJV Dubna, Rusko
 • https://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=137

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
  •  Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Organizačný výbor: za  UPJŠ: Viliam Geffert, Gabriel Semanišin, Gabriela Andrejková, Gabriel Petráš, Jozef Jantošovič, Pavol Sokol
 • Termín a miesto konania: 15. – 16. júna 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://50it.upjs.sk

The 3rd Workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception

 • Organizátori:
  •  Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, SR
  •  Národné centrum pre rehabilitačný audiometrický výskum, Portland, USA
  •  Rakúska akadémia vied, Viedeň, Rakúsko
  •  Kalifornská univerzita, Riverside, USA
 • Organizačný výbor: za ÚINF PF UPJŠ: Norbert Kopčo
 • Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2017, Košice, Slovenská republika
 • https://pcl.upjs.sk/workshop2017/

4. medzinárodná vedecká škola
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users „SFEL2017“

 • Organizátori:
  •  Ministerstvo školsta, vedy, výskumu a športu, Bratislava, Slovenská republika
  •  European XFEL GmbH Hamburg, Nemecko
  •  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  •  Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI, Slovenská republika
  •  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Slovenská  republika
 • Organizačný výbor: za UPJŠ: Pavol Sovák
 • Termín a miesto konania: 09. – 12. máj 2017, Liptovský Ján, Slovenská republika
 • http://sfel2017.sk/en/#organizedby

Zimná škola z abstraktnej analýzy
sekcia Teória množín a Topológia

 • Organizátori:
  • Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Matematický ústav AV ČR, Praha
  • Ústav matematiky Wroclawskej Univerzity, Poľsko
  • Matematický ústav A. Rényiho, Maďarská akadémia vied
  • Katedra logiky, FF, Karlova Univerzita, Praha
 • Organizačný výbor: za UMV PF UPJS Jaroslav Šupina
 • Termín a miesto konania: 28.01.2017 – 04.02.2017, Hejnice, Česká republika
 • http://www.winterschool.eu

Študuj na UPJŠ