Prejsť na obsah

Intranet Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

0minút, 20sekúnd

Pokúšate sa pristúpiť do autorizovanej zóny Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Prístup k tejto webovej lokalite je možný len z počítačovej siete Prírodovedeckej fakulty, resp. prostredníctvom vzdialeného (VPN) pripojenia. Návod na nastavenie VPN pripojenia nájdete na tejto webovej adrese.

V prípade problémov kontaktujte Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ (pf-helpdesk@upjs.sk).


Študuj na UPJŠ