UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prvé kroky k spolupráci výskumníkov z PF UPJŠ s výskumníkmi z Číny

Rozvoj akademickej spolupráce medzi Čínou a krajinami Európskej únie je v záujme obidvoch strán. O konkrétnych možnostiach pre PF UPJŠ v tomto smere rokoval prodekan fakulty pre vonkajšie vzťahy Michal Gallay so zástupcami China University of Mining and Technology (CUMT) v Xuzhou.

Táto príležitosť vznikla v rámci pracovnej cesty, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. – 15. októbra 2019, súvisiacej s riešením bilaterálneho výskumného projektu APVV/SK-CN-RD-18-0015 (3DSMARCITY), ktorý spoločne riešia pracovníci Ústavu geografie PF UPJŠ a School of Environment Science and Spatial Informatics (SESSI CUMT). Stretnutie viedol prorektor CUMT, prof. Zhengfu Bian a ďalej sa ho za CUMT zúčastnil prodekan SESSI CUMT pre vonkajšie vzťahy prof. Nanshang Zheng, prof. Yongbo Wang, prof. Huachao Yang, Dr. Quizaho Zhang a Dr. Yaqin Sun. Za riešiteľov PF UPJŠ participovali prof. Jaroslav HofierkaMgr. Katarína Onačillová, doktorandka Ústavu geografie. Obidve strany vyjadrili vôľu hľadať cesty pre výmenu akademických zamestnancov a študentov obidvoch strán. Výsledkom rokovania je dohoda formalizovať spoluprácu po vzájomnej príprave v podobe memoranda o porozumení počas plánovanej návštevy partnerov z CUMT na UPJŠ v máji 2020.


Posledná aktualizácia: 09.12.2019