UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ďalšia študentská miestnosť čaká na svojich užívateľov

Študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ budú už môcť využívať študentskú miestnosť nielen v areáli Jesenná 5/Park Angelinum 9, ale od  začiatku tohto akademického roka aj v areáli Šrobárova 2. Nová študentská miestnosť, určená študentom predovšetkým pre ich tvorivé mimo študijné aktivity, či stretnutia a diskusie s kolegami alebo svojimi učiteľmi,  bola slávnostne otvorená dňa 17.09.2019.

Otvorenia sa v zastúpení pána dekana zúčastnil prodekan pre vzdelávanie doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., predseda AS PF UPJŠ RNDr. Juraj Ševc, PhD., poverená výkonom riaditeľky ÚCHV PF UJŠ doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D. a  zástupcovia študentskej rady fakulty. 


Posledná aktualizácia: 09.12.2019